Bugun...
SON DAKİKA

Amerika ve İslam - Amerika'da İslam

Şüphesiz ki İslam dünyasının Peygamber Efendimiz s.a.v. döneminden sonra en çok zarar gördüğü zaman içinde yaşadığımız zamanı da kapsayan son yüzyıl. Ve bu zararı en fazla Amerika, Fransa ve İngilizler verdi. Peki Amerika da islam ne aşamada, amerikadaki müslüman sayı ne kadar vb. soruları sizin için araştırıp derledik. Aradığınız soruların cevabı makalemizde bulacağınızı ümid ediyoruz.
facebook-paylas
 Tarih: 23-03-2019 02:41:27

Amerika ve İslam - Amerika'da İslam

Eski bir atasözünün dediği gibi: “Üç tür yalan vardır - yalanlar, lanet olası yalanlar ve istatistikler.” Sayılar meraklı birşeydir. Merak uyandırır, bilgi verir, merakı giderir. Nitekim sayıların merak üzerindeki etkisi kimi zaman çok stabil doğruları getirir kimi zaman da görüntüden ibaret yalanları.

Söz Amerika'dan ve Amerika’daki İslam'a gelince, genel kafa karışıklığı ile birleştiğinde sayıların ve yalanların iç içe geçmesi daha fazla göze batmayacaktır.

Pew Araştırma Merkezi’ne göre, sayısal veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 3,5 milyon Müslüman olduğunu iddia ediyor . Bazıları gerçek rakamın birkaç katı olduğunu iddia etse de, Amerikan Müslümanlarının jeopolitik arenada gerçek sayılarının emanetlerinden daha fazla gayrimenkul aldıkları gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Gerçekten de, Amerikan Müslümanları birçoğu için merak ve hayranlık noktasıdır. Ancak bu  verilerin dünya gerçekleri ile karşılaştırması yapıldığı zaman sayısal verilerin bazen bir anlam ifade etmediği görülecektir. Bunun yani Amerika’daki İslam’ın toplum üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

Öncelikle PEW Araştırma Merkezi’ni tanıyalım..

Pew Research Center yani PEW Araştırma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşudur. Toplumsal sorunlar, kamuoyu yoklaması ve ABD'yi ve dünyayı şekillendiren demografik eğilimler hakkında bilgi toplar. Sayısal istatistikler ve araştırma verileri ile birçok konuda eğilimleri ele alır. Pew Araştırma Merkezi kimin? Pew Araştırma Merkezi’nin Kurucusu A.b.d. eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ‘tır.

Konumuza dönelim. Sayılar demiştik, çoğu kez doğruları söyler ve arada yalanlar söyleyerek aldatabilir ancak aldatma durumları genellikle insanın kendine has karakterine bağlıdır.

Dünyadaki Müslüman nüfusun beşte birinden fazlasının bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, Müslümanların 2030'da Avrupa nüfusunun yüzde 8'ini, Amerika nüfusunun ise yüzde 2,1'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, ABD'de yaşayan farklı dinlere kültürlere mensup bireylerle ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma raporuna göre, 2017 yılında ABD'de yaşayan Müslümanların sayısı 3.45 milyona ulaştı ve 327 milyon kişilik ABD toplam nüfusunun yüzde 1.1'ini oluşturdu.

Yapılan araştırmalarda ABD dünyadaki en dindar ülkelerin ilk sıralarında yer alıyor. Ülkede yapılan en son çalışmaların sonuçlarına göre 327 milyonluk ABD  nüfuusnun yüzde 75’i Hristiyan (%41 Protestan (Evangelist %19),  %24 Katolik, %2 Mormon, %1 Orthodox, %7 Diger Hristiyanlar) yüzde 15’i Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, yüzde 2’si Yahudi (Musevi) ve yüzde 8’i diğer inançlar  (Müslüman %1.1 civarında, Budist, Hindu, Pagan, Druid, Vican, Şinto, Kaodaizm, Bahailik,  Sihizm, Jainizm, Taoizm, Ekankar, Amerikan yerlilerinin dinleri vb)

Ipsos Mori Anket Şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikada yaşayanlarla yapılan mülakat anketlerinde halkın büyük çoğunluğu ülkede en az 50 küsur milyon Müslümanın yaşadığını düşünüyor. Bu oran gayri resmi verilere göre yüzde 17 daha fazla yani 55 milyonun üstünde olduğu yapılan sayısal istatistiki verilerin bir varsayımı.


Kozmopolit bir yapıya sahip Amerika Birleşik Devletlerinde inanç özgürlüğü Amerikan Anayasası'nda yazılıdır. Seküler bir yapıya sahip olan Abd’de Türkiye’deki Laiklik benzeri bir yapı bulunmaktadır. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak adına Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik ilkesinin Cumhuriyet ile birlikte benimsenerek Türkiye Devleti literatüründe yerini alan Laiklik benzeri bir yapılanma olarak ABD’de de Kilise ve Devlet birbirinden ayrılmıştır. PEW raporuna göre, ABD'deki Müslüman nüfusunun özellikleri şöyle belirtilmişti:

"2014 yılında iki dilde (İngilizce-İspanyolca) yapılan çalışmada, ABD nüfusunun en az yüzde 9’u kendini Müslüman olarak tanımladı. İngilizcenin yanında Arapça, Farsça ve Urduca gerçekleştirilen geniş kapsamlı araştırmalarda 1.8 milyon yetişkin ve her yaştan da 2.75 milyon Müslüman bulunuyordu. Bu anket aynı zamanda Müslüman nüfusun yüzde 63’ünün göçmen olduğunu tespit edildi. Ayrıca nüfus büyüme rakamlarına bakıldığında Abd nüfusunun 2050 yılındaki olası verileri göz önüne alındığında İslamiyet ABD’de en fazla mensubu olan ikinci din konumuna yükselecek."

Yine PEW Araştırma Merkezi’nin 2015 yılında yaptığı bir çalışmada deneklerin en az yüzde 9’u kendini Müslüman olarak gördüğünü beyan etmişti.

Resmi verilere baz alındığında, 2050 yılında ise Müslüman nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 2.1'ine ulaşarak 8.1 milyon olacak ve Yahudilerden daha fazla nüfusa kavuşmuş olacak.  G8 ülkelerinden Amerika’da Müslümanlara ait ibadethane sayısının ABD'de 2 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

ABD’deki İslam anlayışı Malcolm X ve Muhammed Ali gibi iki islami değeri gün yüzüne çıkardı. İslamı tanımada ve tanıtmada dünyanın egemen gücü sayılan Abd’den çıkan bu iki güzide insan (Allah her ikisine de Rahim ismi celili ile Rahmet eylesin) islamın bilinmesinde ve yayılmasına önemli rol oynadılar. Özellikle İslamofobia’ya karşı büyük bir mücadele veren bu iki güzide insan İslamın şefkatli, merhametli ve kardeşlik ve barış temelli vurgularını en iyi şekilde ilke edinip insanları İslama ve Müslümanlara ısındırıp birçok gayri müslimin islam dini üzere şehadet getirmesine vesile olmuş oldular.

 

Muhammed Ali Kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’ni Kentucky eyaletine bağlı Louisville’de 17 Ocak 1942’de doğmuş, 74 yaşında iken Arizona, Phoneix’de 3 Haziran 2016’da  vefat etmiştir. Müslüman olmadan evvel ki adı “Cassius Marcellus Clay Jr.” dır. İrlanda ve Afro-Amerikan kökenlidir. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmıştır. Onun bu kadar ünlü olmasını sadece bokstaki başarısı değil, hayata bakışı sağlamıştır.

 “Gencim, yakışıklıyım, hızlıyım, sevimliyim ve yenilmezim.”  Ve “ Kelebek gibi uçarım, Arı gibi sokarım “Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali’ye ait olan bu sözler, onun kişiliğini birebir yansıtmaktadır. Boks tarihine geçen “Altın 70’li Yıllar” zamanında birçok boksörle kıran kırana mücadele vermiştir.

Muhammed Ali henüz 22 yaşındayken, dönemin ünlü boksörlerinden, kendisinden 10 yaş yaşlı olan Sonny Liston’u yenip dünya şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonluğu aldıktan sonra din olarak İslamiyet’i benimseyeceğini ve Müslüman olmak istediğini duyurmuştur. Muhammed Ali ismini Müslüman olduktan sonra almıştır.

 

Malcolm X Kimdir?

 

Gerçek ismi Malcolm Little olan, Müslüman olduktan sonra Arapça El-Hacc Mâlik el-Şahbâz adını alan Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusudur. Gelmiş geçmiş en etkili Siyahi Amerikalılardan biridir. Müslüman olduktan sonra ismini Malik El Şahbaz olarak değiştirmiştir.

1929 yılında babasının Ku Klux Klan üyeleri tarafından öldürülmesi üzerine Malcolm X  ve bütün kardeşleri farklı yetimhanelere farklı yerlere gönderildi. Amerika’da ırkçılığın ve ayrımcılığın en katı bir biçimde işlendiği toplumlarda büyüdü. Ayrımcılığı, ötekileştirmeyi sokaklarda en derinden hissetti ve en yakından gözlemledi. Harlem bölgesinde çeşitli kirli işler yürütürken 20 yaşında hırsızlık suçlamasıyla hapse girdi. Hapishaneyi cezasını yatıp çıkacağı bir yer olarak değil de bir okul olarak görmesi Hapishanede islamla tanışması ile başladı. Böylece o söylediği o meşhur “Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer üniversiteden sonra hapishanedir.” Sözünü insanlığa olumsuz olumlu bir nitelendirme olarak bıraktı.

İnsanların birbirlerine nefretle baktığı Amerika sokaklarından uzaklaşan Malcom X 20’li yaşlarda girdiği hapishane hayatının 10 yıllık süresini adeta bir Mektebi Yusufiye olarak geçirdi. Hapishanede bir vesile ile tanıştığı İslami harekata katılan Malcolm X hapishaneye girmeden önce hırsız bir serseri iken hapishaneden çıkışta hem İslam harekatının hem de siyahi haklarının (ABD’deki en fazla görülen suç tipleri Siyahilere karşı işlenen nefret ve şiddet suçlarıdır) en ateşli savunucusu olmuştur.

Malcolm X için dönüm noktası olarak kabul edilen zaman hapishanede iken katıldığı İslami hareket lideri olan Elijah Muhammed ile tanışmasıdır. O günden sonra radikal bir şekilde savunduğu bütün kuramlarını  Elijah Muhammed’in öğütlerine göre, onun öğütlerini baz alarak topluma aktarıyordu.

Dünyadaki onu tanıyan her bir insanın en merak ettiği konuların başında ise Malcolm’un soyadının neden ‘X’ olduğu. Soyadının hikayesi de yine Elijah Muhammed’in öğütlerine dayanmaktadır. Elijah Muhammed üyelere ‘X’ soyadını kullanmalarını öğütlemiştir. Malcolm X’e yöneltilen neden “X” sorusuna Malcolm özetle: “Kim olduğunu unuttun mu? Nereliydin? Hangi aksanı, hangi dili konuşuyordun? Bu topraklara getirilmeden önce, boynuna zincir takılmadan önce, suratına tükürülerek sana iş yaptırılmadan önce senin bir hayatın vardı, ailen vardı, toprakların vardı ama sen şu an bu soruların hiçbirine cevap veremiyorsun.  Aileni, atalarını, topraklarını tanımıyorsun. Sen, ben, kim olduğumuzu bilmiyoruz. Bir bilinmeyenden geliyoruz. Ve Matematikte ‘X’ bir bilinmeyeni ifade eder. Bu yüzden soyadım ‘X’ dir.” demişti.

Malcolm X yine bir konuşmasında islamın neferlerine öncülük edebilecek şu sözleri sarfetmişti: Eğer beyaz adamın kendisi için yaptığı şeyi sen kendin için beceremiyorsan, ben beyaz adamla eşitim deme! Eğer onun yaptığı gibi fabrika kuramıyorsan eşitlikten bahsetme! Sen kimsin ? Bilmiyorsun. Bana ‘zenci’ deme ondan bahsetmiyorum. Beyaz adam sana ‘zenci’ demeden önce kimdin? Neredeydin? Neye sahiptin? Senin adın neydi? Smith, John, Johns senin ismin bunlardan biri olamazdı herhalde. Benim ve sizin geldiğiniz yerde kimsenin bu tarz isimleri yoktur. Hayır! Senin ismin neydi? Neden şu an ismini bilmiyorsun? İsmin nereye gitti? Nerede kaybettin? Kim aldı ismini senden? Ve nasıl aldı? Senin tarihin nerede? Beyaz adam nasıl tarihini yok etti? Seni bir dilsiz yapmak için beyaz adam sana ne yaptı? Nasıl yaptı? Amerikan adaleti dediğimiz şey bu işte… Amerikan demokrasisi dediğimiz şey bu işte. Ve tanıyanlarınız bilir Amerika’da demokrasi ikiyüzlülüktür. EĞER YANLIŞSAM BENİ HAPSE ATABİLİRSİNİZ! Ama demokrasinin ikiyüzlülük olmadığını ispatlayamıyorsan, çek ellerini üzerimden.”

Amerika Birleşik Devletlerinde İslam Tarihi, Amerika'ya Müslümanlar Ne Zaman Geldi, Amerika'da Müslümanlığın Tarihi, Amerika Birleşik Devletlerinde İslam Dininin Gelişimi, Amerika'da İslamiyetin Dünü ve Bugünü,

  HABER VİDEOSU
  Kaynak: Memurhaberi.Net | Haber Merkezi

İLİŞKİLİ HABERLER

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER DÜNYA Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 20 5 9 72 36 69 +36
2 Medipol Başakşehir 34 19 5 10 49 22 67 +27
3 Beşiktaş 34 19 7 8 72 46 65 +26
4 Trabzonspor 34 18 7 9 64 46 63 +18
5 Yeni Malatyaspor 34 13 13 8 47 46 47 +1
6 Fenerbahçe 34 11 10 13 44 44 46 0
7 Antalyaspor 34 13 15 6 39 55 45 -16
8 Atiker Konyaspor 34 9 8 17 40 38 44 +2
9 Alanyaspor 34 12 14 8 37 43 44 -6
10 Kayserispor 34 10 13 11 35 50 41 -15
11 Çaykur Rizespor 34 9 11 14 48 50 41 -2
12 Sivasspor 34 10 13 11 49 54 41 -5
13 MKE Ankaragücü 34 11 16 7 38 53 40 -15
14 Kasımpaşa 34 11 17 6 53 62 39 -9
15 Göztepe 34 11 18 5 37 42 38 -5
16 Bursaspor 34 7 11 16 28 37 37 -9
17 BB Erzurumspor 34 8 15 11 36 43 35 -7
18 Akhisarspor 34 6 19 9 33 54 27 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 10 2 5 30 10 35
2 Gençlerbirliği 17 11 4 2 26 13 35
3 Denizlispor 17 9 2 6 33 12 33
4 Adana Demirspor 17 9 3 5 32 15 32
5 Altınordu 17 9 4 4 30 15 31
6 Ümraniyespor 17 9 5 3 25 17 30
7 Gazişehir Gaziantep FK 17 8 5 4 26 15 28
8 Boluspor 17 8 5 4 25 18 28
9 İstanbulspor 17 8 5 4 27 28 28
10 Balıkesirspor Baltok 17 8 6 3 26 23 27
11 Eskişehirspor 17 7 4 6 23 22 27
12 Altay 17 7 5 5 24 15 26
13 Osmanlıspor FK 17 8 7 2 22 19 26
14 Giresunspor 17 6 8 3 19 22 21
15 Adanaspor 17 3 8 6 21 25 15
16 Afjet Afyonspor 17 3 8 6 19 30 15
17 Elazığspor 17 3 10 4 19 28 13
18 Kardemir Karabükspor 17 0 14 3 7 43 3
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 13 2 2 45 13 41
2 Fatih Karagümrük 17 13 2 2 35 15 41
3 Menemen Belediyespor 17 10 2 5 34 19 35
4 Tuzlaspor 17 10 4 3 36 14 33
5 Sivas Belediyespor 17 9 3 5 36 21 32
6 Etimesgut Belediyespor 17 8 3 6 24 13 30
7 Bandırmaspor 17 9 5 3 28 20 30
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 5 4 35 26 28
9 Pendikspor 17 7 3 7 30 22 28
10 Şanlıurfaspor 17 7 4 6 23 15 27
11 Kırklarelispor 17 7 4 6 22 17 27
12 Zonguldak Kömürspor 17 7 5 5 19 16 26
13 Kahramanmaraşspor 17 7 6 4 21 21 25
14 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 5 7 28 32 22
15 Bak Spor 17 4 5 8 16 28 20
16 Fethiyespor 17 4 6 7 14 18 19
17 Tokatspor 17 5 9 3 15 20 18
18 Darıca Gençlerbirliği 17 3 11 3 13 36 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 16 10 0 6 35 14 36
2 Tire 1922 16 9 0 7 29 10 34
3 Hekimoğlu Trabzon 16 9 2 5 23 9 32
4 Nevşehir Belediyespor 16 7 2 7 30 16 28
5 Ergene Velimeşe 16 8 5 3 22 15 27
6 Karaköprü Belediyespor 16 8 5 3 25 19 27
7 Silivrispor 16 7 4 5 18 10 26
8 Artvin Hopaspor 16 6 3 7 17 13 25
9 Erzin Belediyespor 16 6 4 6 31 18 24
10 Erbaaspor 16 6 4 6 20 13 24
11 Şile Yıldızspor 16 7 7 2 32 24 23
12 Gebzespor 16 6 5 5 18 14 23
13 Yomraspor 16 5 4 7 20 17 22
14 Batman Petrolspor 16 6 6 4 15 17 22
15 Kozan Belediyespor 16 5 4 7 17 18 22
16 Büyükçekmece Tepecikspor 16 6 7 3 19 20 21
17 Körfez Spor Kulübü 16 1 12 3 9 37 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2019 Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor
 26/05/2019 Göztepe 2 - 1 MKE Ankaragücü
 26/05/2019 Yeni Malatyaspor 1 - 2 Bursaspor
 26/05/2019 Kayserispor 0 - 2 BB Erzurumspor
 25/05/2019 Atiker Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor
 24/05/2019 Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
 24/05/2019 Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
 24/05/2019 Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
 24/05/2019 Medipol Başakşehir 1 - 1 Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/05/2019 İstanbulspor 2 - 5 Denizlispor
 18/05/2019 Gençlerbirliği 1 - 2 Adana Demirspor
 18/05/2019 Giresunspor 3 - 1 Altınordu
 18/05/2019 Kardemir Karabükspor 1 - 6 Gazişehir Gaziantep FK
 18/05/2019 Adanaspor 1 - 4 Osmanlıspor FK
 17/05/2019 Altay 4 - 0 Elazığspor
 17/05/2019 Boluspor 3 - 2 Eskişehirspor
 17/05/2019 Balıkesirspor Baltok 0 - 3 Hatayspor
 17/05/2019 Afjet Afyonspor 2 - 2 Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Anadolu Selçukspor 4 - 3 Menemen Belediyespor
 04/05/2019 Bandırmaspor 2 - 1 Fethiyespor
 04/05/2019 Bak Spor 0 - 0 Kırklarelispor
 04/05/2019 Tarsus İdman Yurdu 3 - 1 Darıca Gençlerbirliği
 04/05/2019 Etimesgut Belediyespor 4 - 0 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2019 Manisa BBSK 2 - 0 Sivas Belediyespor
 04/05/2019 Pendikspor 6 - 3 Kahramanmaraşspor
 04/05/2019 Şanlıurfaspor 1 - 1 Tuzlaspor
 Hük. Fatih Karagümrük 3 - 0 Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Körfez Spor Kulübü 1 - 4 Nazilli Belediyespor
 04/05/2019 Büyükçekmece Tepecikspor 2 - 1 Kozan Belediyespor
 04/05/2019 Batman Petrolspor 1 - 2 Nevşehir Belediyespor
 04/05/2019 Yomraspor 1 - 3 Tire 1922
 04/05/2019 Erbaaspor 1 - 0 Gebzespor
 04/05/2019 Erzin Belediyespor 2 - 3 Artvin Hopaspor
 04/05/2019 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Karaköprü Belediyespor
 04/05/2019 Şile Yıldızspor 0 - 3 Silivrispor
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI