Bugun...
SON DAKİKA

Amerika ve İslam - Amerika'da İslam

Şüphesiz ki İslam dünyasının Peygamber Efendimiz s.a.v. döneminden sonra en çok zarar gördüğü zaman içinde yaşadığımız zamanı da kapsayan son yüzyıl. Ve bu zararı en fazla Amerika, Fransa ve İngilizler verdi. Peki Amerika da islam ne aşamada, amerikadaki müslüman sayı ne kadar vb. soruları sizin için araştırıp derledik. Aradığınız soruların cevabı makalemizde bulacağınızı ümid ediyoruz.
facebook-paylas
 Tarih: 23-03-2019 02:41:27

Amerika ve İslam - Amerika'da İslam

Eski bir atasözünün dediği gibi: “Üç tür yalan vardır - yalanlar, lanet olası yalanlar ve istatistikler.” Sayılar meraklı birşeydir. Merak uyandırır, bilgi verir, merakı giderir. Nitekim sayıların merak üzerindeki etkisi kimi zaman çok stabil doğruları getirir kimi zaman da görüntüden ibaret yalanları.

Söz Amerika'dan ve Amerika’daki İslam'a gelince, genel kafa karışıklığı ile birleştiğinde sayıların ve yalanların iç içe geçmesi daha fazla göze batmayacaktır.

Pew Araştırma Merkezi’ne göre, sayısal veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 3,5 milyon Müslüman olduğunu iddia ediyor . Bazıları gerçek rakamın birkaç katı olduğunu iddia etse de, Amerikan Müslümanlarının jeopolitik arenada gerçek sayılarının emanetlerinden daha fazla gayrimenkul aldıkları gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Gerçekten de, Amerikan Müslümanları birçoğu için merak ve hayranlık noktasıdır. Ancak bu  verilerin dünya gerçekleri ile karşılaştırması yapıldığı zaman sayısal verilerin bazen bir anlam ifade etmediği görülecektir. Bunun yani Amerika’daki İslam’ın toplum üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

Öncelikle PEW Araştırma Merkezi’ni tanıyalım..

Pew Research Center yani PEW Araştırma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşudur. Toplumsal sorunlar, kamuoyu yoklaması ve ABD'yi ve dünyayı şekillendiren demografik eğilimler hakkında bilgi toplar. Sayısal istatistikler ve araştırma verileri ile birçok konuda eğilimleri ele alır. Pew Araştırma Merkezi kimin? Pew Araştırma Merkezi’nin Kurucusu A.b.d. eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ‘tır.

Konumuza dönelim. Sayılar demiştik, çoğu kez doğruları söyler ve arada yalanlar söyleyerek aldatabilir ancak aldatma durumları genellikle insanın kendine has karakterine bağlıdır.

Dünyadaki Müslüman nüfusun beşte birinden fazlasının bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, Müslümanların 2030'da Avrupa nüfusunun yüzde 8'ini, Amerika nüfusunun ise yüzde 2,1'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, ABD'de yaşayan farklı dinlere kültürlere mensup bireylerle ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma raporuna göre, 2017 yılında ABD'de yaşayan Müslümanların sayısı 3.45 milyona ulaştı ve 327 milyon kişilik ABD toplam nüfusunun yüzde 1.1'ini oluşturdu.

Yapılan araştırmalarda ABD dünyadaki en dindar ülkelerin ilk sıralarında yer alıyor. Ülkede yapılan en son çalışmaların sonuçlarına göre 327 milyonluk ABD  nüfuusnun yüzde 75’i Hristiyan (%41 Protestan (Evangelist %19),  %24 Katolik, %2 Mormon, %1 Orthodox, %7 Diger Hristiyanlar) yüzde 15’i Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, yüzde 2’si Yahudi (Musevi) ve yüzde 8’i diğer inançlar  (Müslüman %1.1 civarında, Budist, Hindu, Pagan, Druid, Vican, Şinto, Kaodaizm, Bahailik,  Sihizm, Jainizm, Taoizm, Ekankar, Amerikan yerlilerinin dinleri vb)

Ipsos Mori Anket Şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikada yaşayanlarla yapılan mülakat anketlerinde halkın büyük çoğunluğu ülkede en az 50 küsur milyon Müslümanın yaşadığını düşünüyor. Bu oran gayri resmi verilere göre yüzde 17 daha fazla yani 55 milyonun üstünde olduğu yapılan sayısal istatistiki verilerin bir varsayımı.


Kozmopolit bir yapıya sahip Amerika Birleşik Devletlerinde inanç özgürlüğü Amerikan Anayasası'nda yazılıdır. Seküler bir yapıya sahip olan Abd’de Türkiye’deki Laiklik benzeri bir yapı bulunmaktadır. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak adına Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik ilkesinin Cumhuriyet ile birlikte benimsenerek Türkiye Devleti literatüründe yerini alan Laiklik benzeri bir yapılanma olarak ABD’de de Kilise ve Devlet birbirinden ayrılmıştır. PEW raporuna göre, ABD'deki Müslüman nüfusunun özellikleri şöyle belirtilmişti:

"2014 yılında iki dilde (İngilizce-İspanyolca) yapılan çalışmada, ABD nüfusunun en az yüzde 9’u kendini Müslüman olarak tanımladı. İngilizcenin yanında Arapça, Farsça ve Urduca gerçekleştirilen geniş kapsamlı araştırmalarda 1.8 milyon yetişkin ve her yaştan da 2.75 milyon Müslüman bulunuyordu. Bu anket aynı zamanda Müslüman nüfusun yüzde 63’ünün göçmen olduğunu tespit edildi. Ayrıca nüfus büyüme rakamlarına bakıldığında Abd nüfusunun 2050 yılındaki olası verileri göz önüne alındığında İslamiyet ABD’de en fazla mensubu olan ikinci din konumuna yükselecek."

Yine PEW Araştırma Merkezi’nin 2015 yılında yaptığı bir çalışmada deneklerin en az yüzde 9’u kendini Müslüman olarak gördüğünü beyan etmişti.

Resmi verilere baz alındığında, 2050 yılında ise Müslüman nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 2.1'ine ulaşarak 8.1 milyon olacak ve Yahudilerden daha fazla nüfusa kavuşmuş olacak.  G8 ülkelerinden Amerika’da Müslümanlara ait ibadethane sayısının ABD'de 2 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

ABD’deki İslam anlayışı Malcolm X ve Muhammed Ali gibi iki islami değeri gün yüzüne çıkardı. İslamı tanımada ve tanıtmada dünyanın egemen gücü sayılan Abd’den çıkan bu iki güzide insan (Allah her ikisine de Rahim ismi celili ile Rahmet eylesin) islamın bilinmesinde ve yayılmasına önemli rol oynadılar. Özellikle İslamofobia’ya karşı büyük bir mücadele veren bu iki güzide insan İslamın şefkatli, merhametli ve kardeşlik ve barış temelli vurgularını en iyi şekilde ilke edinip insanları İslama ve Müslümanlara ısındırıp birçok gayri müslimin islam dini üzere şehadet getirmesine vesile olmuş oldular.

 

Muhammed Ali Kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’ni Kentucky eyaletine bağlı Louisville’de 17 Ocak 1942’de doğmuş, 74 yaşında iken Arizona, Phoneix’de 3 Haziran 2016’da  vefat etmiştir. Müslüman olmadan evvel ki adı “Cassius Marcellus Clay Jr.” dır. İrlanda ve Afro-Amerikan kökenlidir. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmıştır. Onun bu kadar ünlü olmasını sadece bokstaki başarısı değil, hayata bakışı sağlamıştır.

 “Gencim, yakışıklıyım, hızlıyım, sevimliyim ve yenilmezim.”  Ve “ Kelebek gibi uçarım, Arı gibi sokarım “Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali’ye ait olan bu sözler, onun kişiliğini birebir yansıtmaktadır. Boks tarihine geçen “Altın 70’li Yıllar” zamanında birçok boksörle kıran kırana mücadele vermiştir.

Muhammed Ali henüz 22 yaşındayken, dönemin ünlü boksörlerinden, kendisinden 10 yaş yaşlı olan Sonny Liston’u yenip dünya şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonluğu aldıktan sonra din olarak İslamiyet’i benimseyeceğini ve Müslüman olmak istediğini duyurmuştur. Muhammed Ali ismini Müslüman olduktan sonra almıştır.

 

Malcolm X Kimdir?

 

Gerçek ismi Malcolm Little olan, Müslüman olduktan sonra Arapça El-Hacc Mâlik el-Şahbâz adını alan Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusudur. Gelmiş geçmiş en etkili Siyahi Amerikalılardan biridir. Müslüman olduktan sonra ismini Malik El Şahbaz olarak değiştirmiştir.

1929 yılında babasının Ku Klux Klan üyeleri tarafından öldürülmesi üzerine Malcolm X  ve bütün kardeşleri farklı yetimhanelere farklı yerlere gönderildi. Amerika’da ırkçılığın ve ayrımcılığın en katı bir biçimde işlendiği toplumlarda büyüdü. Ayrımcılığı, ötekileştirmeyi sokaklarda en derinden hissetti ve en yakından gözlemledi. Harlem bölgesinde çeşitli kirli işler yürütürken 20 yaşında hırsızlık suçlamasıyla hapse girdi. Hapishaneyi cezasını yatıp çıkacağı bir yer olarak değil de bir okul olarak görmesi Hapishanede islamla tanışması ile başladı. Böylece o söylediği o meşhur “Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer üniversiteden sonra hapishanedir.” Sözünü insanlığa olumsuz olumlu bir nitelendirme olarak bıraktı.

İnsanların birbirlerine nefretle baktığı Amerika sokaklarından uzaklaşan Malcom X 20’li yaşlarda girdiği hapishane hayatının 10 yıllık süresini adeta bir Mektebi Yusufiye olarak geçirdi. Hapishanede bir vesile ile tanıştığı İslami harekata katılan Malcolm X hapishaneye girmeden önce hırsız bir serseri iken hapishaneden çıkışta hem İslam harekatının hem de siyahi haklarının (ABD’deki en fazla görülen suç tipleri Siyahilere karşı işlenen nefret ve şiddet suçlarıdır) en ateşli savunucusu olmuştur.

Malcolm X için dönüm noktası olarak kabul edilen zaman hapishanede iken katıldığı İslami hareket lideri olan Elijah Muhammed ile tanışmasıdır. O günden sonra radikal bir şekilde savunduğu bütün kuramlarını  Elijah Muhammed’in öğütlerine göre, onun öğütlerini baz alarak topluma aktarıyordu.

Dünyadaki onu tanıyan her bir insanın en merak ettiği konuların başında ise Malcolm’un soyadının neden ‘X’ olduğu. Soyadının hikayesi de yine Elijah Muhammed’in öğütlerine dayanmaktadır. Elijah Muhammed üyelere ‘X’ soyadını kullanmalarını öğütlemiştir. Malcolm X’e yöneltilen neden “X” sorusuna Malcolm özetle: “Kim olduğunu unuttun mu? Nereliydin? Hangi aksanı, hangi dili konuşuyordun? Bu topraklara getirilmeden önce, boynuna zincir takılmadan önce, suratına tükürülerek sana iş yaptırılmadan önce senin bir hayatın vardı, ailen vardı, toprakların vardı ama sen şu an bu soruların hiçbirine cevap veremiyorsun.  Aileni, atalarını, topraklarını tanımıyorsun. Sen, ben, kim olduğumuzu bilmiyoruz. Bir bilinmeyenden geliyoruz. Ve Matematikte ‘X’ bir bilinmeyeni ifade eder. Bu yüzden soyadım ‘X’ dir.” demişti.

Malcolm X yine bir konuşmasında islamın neferlerine öncülük edebilecek şu sözleri sarfetmişti: Eğer beyaz adamın kendisi için yaptığı şeyi sen kendin için beceremiyorsan, ben beyaz adamla eşitim deme! Eğer onun yaptığı gibi fabrika kuramıyorsan eşitlikten bahsetme! Sen kimsin ? Bilmiyorsun. Bana ‘zenci’ deme ondan bahsetmiyorum. Beyaz adam sana ‘zenci’ demeden önce kimdin? Neredeydin? Neye sahiptin? Senin adın neydi? Smith, John, Johns senin ismin bunlardan biri olamazdı herhalde. Benim ve sizin geldiğiniz yerde kimsenin bu tarz isimleri yoktur. Hayır! Senin ismin neydi? Neden şu an ismini bilmiyorsun? İsmin nereye gitti? Nerede kaybettin? Kim aldı ismini senden? Ve nasıl aldı? Senin tarihin nerede? Beyaz adam nasıl tarihini yok etti? Seni bir dilsiz yapmak için beyaz adam sana ne yaptı? Nasıl yaptı? Amerikan adaleti dediğimiz şey bu işte… Amerikan demokrasisi dediğimiz şey bu işte. Ve tanıyanlarınız bilir Amerika’da demokrasi ikiyüzlülüktür. EĞER YANLIŞSAM BENİ HAPSE ATABİLİRSİNİZ! Ama demokrasinin ikiyüzlülük olmadığını ispatlayamıyorsan, çek ellerini üzerimden.”

Amerika Birleşik Devletlerinde İslam Tarihi, Amerika'ya Müslümanlar Ne Zaman Geldi, Amerika'da Müslümanlığın Tarihi, Amerika Birleşik Devletlerinde İslam Dininin Gelişimi, Amerika'da İslamiyetin Dünü ve Bugünü,

  HABER VİDEOSU
  Kaynak: Memurhaberi.Net | Haber Merkezi

İLİŞKİLİ HABERLER

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER DÜNYA Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 27 18 2 7 43 13 61 +30
2 Galatasaray 27 16 4 7 58 27 55 +31
3 Beşiktaş 27 14 5 8 58 36 50 +22
4 Trabzonspor 27 13 7 7 49 37 46 +12
5 Yeni Malatyaspor 27 10 10 7 37 36 37 +1
6 Kasımpaşa 27 11 12 4 46 49 37 -3
7 Alanyaspor 27 11 12 4 29 33 37 -4
8 Kayserispor 27 9 9 9 27 35 36 -8
9 Atiker Konyaspor 27 8 8 11 32 32 35 0
10 Antalyaspor 27 10 12 5 30 45 35 -15
11 Çaykur Rizespor 27 8 9 10 39 40 34 -1
12 Sivasspor 27 9 11 7 39 42 34 -3
13 Fenerbahçe 27 7 9 11 33 38 32 -5
14 MKE Ankaragücü 27 9 13 5 28 42 32 -14
15 Bursaspor 27 5 9 13 24 32 28 -8
16 Göztepe 27 8 16 3 26 35 27 -9
17 Akhisarspor 27 6 15 6 28 44 24 -16
18 BB Erzurumspor 27 4 13 10 27 37 22 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Gençlerbirliği 13 9 2 2 23 8 29
2 Ümraniyespor 15 9 4 2 22 12 29
3 Denizlispor 14 8 2 4 27 12 28
4 Hatayspor 14 7 2 5 23 9 26
5 Altınordu 14 7 3 4 24 12 25
6 Gazişehir Gaziantep FK 14 7 4 3 20 10 24
7 Balıkesirspor Baltok 14 7 4 3 18 17 24
8 Adana Demirspor 13 6 3 4 21 11 22
9 Boluspor 14 6 4 4 20 12 22
10 Osmanlıspor FK 15 7 7 1 19 18 22
11 İstanbulspor 13 6 4 3 21 21 21
12 Eskişehirspor 14 5 3 6 17 17 21
13 Altay 14 5 5 4 17 13 19
14 Giresunspor 14 4 7 3 15 18 15
15 Adanaspor 14 3 6 5 19 19 14
16 Afjet Afyonspor 14 3 7 4 16 25 13
17 Elazığspor 14 3 8 3 15 22 12
18 Kardemir Karabükspor 14 0 12 2 6 33 2
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 15 12 1 2 42 11 38
2 Fatih Karagümrük 15 11 2 2 30 14 35
3 Tuzlaspor 15 10 3 2 36 12 32
4 Menemen Belediyespor 15 9 2 4 32 18 31
5 Sivas Belediyespor 15 8 3 4 27 19 28
6 Bandırmaspor 15 8 4 3 25 15 27
7 Şanlıurfaspor 15 7 3 5 21 12 26
8 Etimesgut Belediyespor 15 6 3 6 18 13 24
9 Kırklarelispor 16 6 4 6 20 16 24
10 Kahramanmaraşspor 15 7 5 3 18 15 24
11 Zonguldak Kömürspor 15 6 4 5 16 13 23
12 Tarsus İdman Yurdu 14 6 4 4 27 23 22
13 Pendikspor 15 5 3 7 22 18 22
14 Bak Spor 15 4 4 7 16 25 19
15 Tokatspor 15 5 8 2 14 17 17
16 Fethiyespor 15 3 5 7 11 17 16
17 Konya Anadolu Selçukspor 15 3 5 7 21 28 16
18 Darıca Gençlerbirliği 15 3 9 3 12 27 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 14 9 0 5 28 12 32
2 Hekimoğlu Trabzon 14 8 1 5 21 7 29
3 Tire 1922 14 7 0 7 21 8 28
4 Nevşehir Belediyespor 14 7 1 6 29 14 27
5 Ergene Velimeşe 15 8 4 3 22 14 27
6 Şile Yıldızspor 14 7 5 2 31 19 23
7 Karaköprü Belediyespor 14 7 5 2 23 18 23
8 Silivrispor 14 6 4 4 16 9 22
9 Yomraspor 14 5 2 7 18 12 22
10 Artvin Hopaspor 14 5 2 7 13 8 22
11 Erzin Belediyespor 14 5 3 6 22 14 21
12 Erbaaspor 14 5 4 5 18 12 20
13 Gebzespor 15 5 5 5 16 13 20
14 Kozan Belediyespor 14 4 3 7 14 13 19
15 Batman Petrolspor 14 5 5 4 12 15 19
16 Büyükçekmece Tepecikspor 14 5 7 2 16 18 17
17 Körfez Spor Kulübü 14 1 10 3 8 30 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/04/2019 Bursaspor vs Trabzonspor
 13/04/2019 Atiker Konyaspor vs Sivasspor
 13/04/2019 Çaykur Rizespor vs Göztepe
 13/04/2019 Beşiktaş vs Medipol Başakşehir
 14/04/2019 Kayserispor vs MKE Ankaragücü
 14/04/2019 Antalyaspor vs Kasımpaşa
 14/04/2019 Yeni Malatyaspor vs Alanyaspor
 14/04/2019 Fenerbahçe vs Galatasaray
 15/04/2019 BB Erzurumspor vs Akhisarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/04/2019 İstanbulspor vs Osmanlıspor FK
 13/04/2019 Hatayspor vs Afjet Afyonspor
 13/04/2019 Denizlispor vs Boluspor
 13/04/2019 Eskişehirspor vs Elazığspor
 14/04/2019 Kardemir Karabükspor vs Giresunspor
 14/04/2019 Gençlerbirliği vs Balıkesirspor Baltok
 14/04/2019 Gazişehir Gaziantep FK vs Adanaspor
 15/04/2019 Adana Demirspor vs Altay
 15/04/2019 Altınordu vs Ümraniyespor
 15/04/2019 Adana Demirspor - Altay Adana Demirspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Adana Demirspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/04/2019 Fethiyespor vs Etimesgut Belediyespor
 13/04/2019 Menemen Belediyespor vs Pendikspor
 13/04/2019 Tuzlaspor vs Manisa BBSK
 14/04/2019 Darıca Gençlerbirliği vs Şanlıurfaspor
 14/04/2019 Fatih Karagümrük vs Anadolu Selçukspor
 14/04/2019 Kahramanmaraşspor vs Bak Spor
 14/04/2019 Sivas Belediyespor vs Kırklarelispor
 14/04/2019 Tarsus İdman Yurdu vs Zonguldak Kömürspor
 14/04/2019 Tokatspor vs Bandırmaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/04/2019 Silivrispor vs Gebzespor
 14/04/2019 Artvin Hopaspor vs Batman Petrolspor
 14/04/2019 Karaköprü Belediyespor vs Ergene Velimeşe
 14/04/2019 Kozan Belediyespor vs Hekimoğlu Trabzon
 14/04/2019 Körfez Spor Kulübü vs Büyükçekmece Tepecikspor
 14/04/2019 Nazilli Belediyespor vs Yomraspor
 14/04/2019 Nevşehir Belediyespor vs Erbaaspor
 14/04/2019 Tire 1922 vs Şile Yıldızspor
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI