İstanbul Bilim Üniversitesi Akademik Kadro ilanı

Okuduğunuz haber
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 52 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR

Ege Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi Alıyor

Anasayfa   /    PERSONEL ALIMLARI    /    Anadolu Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alıyor

Anadolu Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Akademik Personel Kadrolarına 52 Öğretim Üyesi alıyor.

PERSONEL ALIMLARI      26 Ekim 2018 - 21:16     0

Anadolu Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alıyor

Memurhaberi.Net - Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan personel alım ilanı açıklamasında, Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör. Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacağı ifade edildi.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre profesör adaylarının 14. maddede vazıh bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adaylarının 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR" adresine şahsen vermeleri gerekmektedir.

Adaylar, şartlan uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLÎM/ANASANAT DALI-PROCRAM UNVANI ADET AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR AD,

PROFESÖR 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanından almış olmak.
DR.ÖĞR.ÜYBSİ 1 Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak.
SAĞLIK PROGRAMLARI SAĞLIK PROliRAMLARI AD. PROFESÖR 1 Çevre Sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

UZAKTAN ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM AD

PROFESÖR 3 Doçentliğini Muhasebe veya Nicel Karar Yöntemleri veya Turizm alanından almış olmak.
DOÇENT 1 Doçentliğini Açık ve Uzaktan Öğrenme alanından almış olmak.
DR,ÖĞR. ÜYESİ 2 Doktorasını Uzaktan Eğilim alanında yapmış olmak.

YAYGIN ÖĞRETİM

YAYGIN ÖĞRETİM AD.

PROFESÖR 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanından almış olmak.
PROFESÖR 1 Yaygın Öğretim alanında çalışmalar yapını? olmak.

ECZACILIK. FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ FARMAKOGNOZİ .AD. DRÖĞR.ÜYESİ 1 Doktorasını Farmakognozi alanında yapmış olmak.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ AD. DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak.

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

ANALİTİK KİMYA AD PROFESÖR 2 Doçentliğini Kimya alanından almış olmak.
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ AD. PROFESÖR 1 Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanından almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ KURUMLAR SOSYOLOJİSİ AD. DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Konut Soruna ve Kentleşme alanında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI AD DOÇENT 1 Divan Şiiri Poetikası alanında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AD. DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 Doktorasını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ AD DRÖĞR.ÜYESİ 3 Doktorasını Matematik Eğitimi veya Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi alanında yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ AD. DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Analitik fonksiyonların bazı alt sınıfları için katsayı tahminleri konusunda doktora yapmış olmak.

ÖZEL EĞİTİM

İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ AD. DOÇENT 1 Doçentliğini özel Eğitim (şitme Engelliler Eğilimi) alanından almış olmak.
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ AD. DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Doktorasını Üstün Zekalıların Eğitimi alanında yapmış olmak.
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ AD. DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Doktorasını Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ AD. PROFESÖR 1 Doçentliğini Sınıf Öğretmenliği Eğilimi alanından almış olmak.
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ AD. DR.ÖGR.ÜYESİ 1 Doktorasını Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapmış almak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ AD, DRÖĞR.ÜYESİ 1 Doktorasını Fransızca Öğretmenliği alanında yapmış olmak.

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ AD.

PROFESÖR 1 Doçentliğini Dil Bilimi alanından almış olmak,
DOÇENT 1 Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi alanından almış olmak,

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

ANAYASA HUKUKU AD. DRÖĞR.ÜYESİ 1 Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
MİLLETLERARASI HUKUK AD. PROFESÖR 1 Sığınma Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AD. PROFESÖR 1 Doçentliğini Sosyal Politika alanından almış olmak.
YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ AD. DRÖĞR.ÜYESİ 1 Yönelim Bilimleri alanında doktora yapmış ve Stratejik Niyet konusunda çalışmaları olmak.

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON AD.

PROFESÖR 1 İş yeri maneviyatı, örgütsel demokrasi, kültürler arası değer algıları, psikolojik dayanıklılık, sosyal psikoloji konularında vayınları olmak.
DR.ÖGR.ÜYESİ 1 Girişimcilerin Kişilik Özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ AD. PROFESÖR 1 Doçentliğini Makro İktisat alanından almış ve yolsuzlukların nedenleri ve etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak,

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BASIN VE YAYIN GENEL GAZETECİLİK AD. DRÖĞR.ÜYESİ 1 Doktorasını Basiti ve Yayın alanında yapmış olmak.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK AD.

PROFESÖR 1 Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından almış olmak.
DRÖĞR.ÜYESİ 2 Doktorasını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yapmış olmak.
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ İLETİŞİM YÖNETİMİ AD, DR.ÖÖR.ÜYESİ 1 Doktorasını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yapmış olmak.

SİNEMA-TELEVİZYON

SİNEMA-TELEVİZYON AD.

DRÖĞR.ÜYES1 1 Doktorasını Sinema Televizyon alanında yapmış olmak. '
DR.ÖĞR.ÜYESÎ 1 Doktorasını Sinema Televizyon alanında yapmış ve Biçeni alanında çalışmaları olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

CASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI AD. DOÇENT 1 Doçentliğini Turizm alanından almış olmak,
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ AD. DR.ÖÖR.ÜYESİ 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ TURİZM REHBERLİĞİ AD. DOÇENT 1 Turizmde Talep Modelleri ile Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVaTUVARI

MÜZİK

PİYANO ASD. DR.ÖGR. ÜYESİ 1 Ûoktora/Sanarta Yeterliğini Piyano alanında yapmış olmak.
YAYLI ÇALGILAR ASD. PROFESÖR 1 Doçentliğini Müzik alanından almış olmak.
SAHNE SANATLARI TİYATRO ASD. DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 Doktora/Sanatta Yeterliğini Salıııe Sanalları alanında yapmış olmak.

 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ