Bugun...
SON DAKİKA

Başkent Üniversitesi 85 Öğretim üyesi alacak

Başkent Üniversitesi, sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alımı yapacak.
facebook-paylas
 Tarih: 25-02-2019 20:34:33

Başkent Üniversitesi 85 Öğretim üyesi alacak

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI:

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM / PROGRAM UNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA
DEVLET KONSERVATUVARI Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ve Müzik Okullarının keman bölümünden mezun olmak, keman alanında sanatta yeterlik/doktora programını tamamlamış olmak, alanında deneyim sahibi olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 En az 2 yıl bir üniversitede doçent olarak görev yapmış olmak.
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.
Pedodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 Pedodonti Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az 1 yıl üniversitede çalışmış olmak.
Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Periodontoloji Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az 1 yıl üniversitede çalışmış olmak.
Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 Endodonti Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az 1 yıl üniversitede çalışmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 Yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından almış; göç, kültür ve psikolojik danışmaalanında yayın ve araştırmaları olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Doçent 1 Doktora ve doçentliğini Eğitim Teknolojileri alanından almış olmak; sosyal ağlar, öğrenme nesneleri ve web tabanlı öğrenme gibi konularda yayın ve araştırmalar yapmış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiliz Dili Öğretimi alanından almış; doktora tezini İngiliz Dili Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme üzerine yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 1 Yurt dışında 5 yıl lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Teknik çeviri, Amerikan toplumu ve kültürü, söylem çözümlemesi ve edebiyat içerikli dersleri verebilecek nitelikte olmak. En az 1 kitap çevirisi yapmış ve yayınlamış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 Türk Dili alanında doktorasını tamamlamış olmak. Sözlükbilim alanında çalışmaları olmak. En az 5 yıl ders vermiş olmak.
Sosyoloji (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisansını sosyoloji alanında yapmış ve doktorasını Türkiye sosyolojisi, post-modern sosyoloji kuramları, toplumsal cinsiyet ve din konularını içeren alanlarda tamamlamış ve bu alanlarda yayınlar yapmış olmak. Sosyal psikoloji, siyaset felsefesi, sosyoloji kuramları ve kent kültürüalanlarında Türkçe ve İngilizce ders verebilecek nitelikte olmak.
Sosyoloji (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisansını sosyoloji, lisansüstü çalışmalarını, engellilik ve gençlik sosyolojisi ile aile yaşam memnuniyeti konularında yapmış olmak ve bu alanlarda yayınları bulunmak. Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları, Klasik Geleneksel Mantık 1 ve 2, Klasik Geleneksel Sembolik Mantık 1 ve 2, Çevre Sosyolojisi ve Post-modern Teorilerderslerini Türkçe ve İngilizce verebilecek nitelikte olmak.
Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ya da Sinirbilim/Nöropsikoloji alanlarında doktora derecelerine sahip olmak; Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ya da Sinirbilim/Nöropsikoloji alanlarındaki dersleri İngilizce verebilecek nitelikte olmak. Başvuran adayların doktora derecelerini son 10 yıl içinde almış olması gerekmektedir.
GÜZEL SANATLAR TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans eğitimini Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi alanında yapmış olmak. Yüksek lisans eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak. Kültürel Mirası Koruma alanında doktora yapmış olmak. Kamusal Alanlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak. Kentsel Tasarım stüdyolarında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
Film Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 Film yapım üzerine en az 5 yıl üniversitelerde ders vermiş olmak. Doktorasını belgesel sinema üzerine çalışmış olmak. Sinema, belgesel sinema alanında disiplinlerarası akademik ve uygulamalı çalışmaları bulunmak.
Film Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 En az 5 yıl üniversitelerde ders vermiş olmak. Doktorasını Sinema alanında yapmış olmak. Dijital Sanat, Yeni Medya Sanatı ve Video Sanatı alanlarında akademik ve uygulamalı çalışmaları bulunmak.
Görsel Sanatlar ve Tasarım Doçent 1 Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim/Resim-İş Eğitimi) Bilim Alanında Doçent olmak; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programında en az 5 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.
Görsel Sanatlar ve Tasarım Doçent 1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Felsefe Bilim Alanında doçent olmak; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde en az 5 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.
Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 Doktorasını Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalından, doçentliğini Görsel İletişim Tasarımı alanından almış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ Genel Kamu Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 Hukuk Fakültesi mezunu ve Kamu Hukuku alanında doktora öğrenimini bitirmiş olmak. Genel Kamu Hukuku alanında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Doçentlik derecesini siyasal düşünce alanında almış olmak. Siyaset teorisi, demokratikleşme, toplumsal cinsiyet ve popülizm konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Profesör 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Matematik alanında yapmış olmak, Univalent fonksiyonlar ve Subordinasyon konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Profesör 1 Akademik çalışmalarını sosyal psikoloji kapsamında yer alan konular üzerine yapmış olmak; Doçentlik unvanını Sosyal Psikoloji bilim alanından almış olmak; bir yükseköğretim kurumunda en az 10 yıl çalışarak belirtilen alanla ilişkili lisans, lisansüstü dersleri vermiş ve tez yönetmiş olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 Biyomühendislikalanındadoçentliğinialmak,enaz 1 yıl yurtdışında bulunmuş ve araştırma yapmış olmak; biyomalzeme, biyokimya, yaşam bilimleri derslerini vermiş olmak; nanomalzeme, diş malzemeleri, sentetik membran, sensör teknolojileri ve yüzey kaplamaları konularındaakademik çalışmalar yapmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 Biyomühendislik alanında doçentliğini almak, tıbbi enstrümantasyon tasarımı, donanımı ve yapılandırma, nanoteknoloji, biyosensör, bilimsel enstrümantasyon konularında akademikçalışmalar yapmış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Matematik bölümünde tamamlamış olmak; Toplam Süreçleri ve Korovkin Tipi Yaklaşım Teoresi alanında bilimsel çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Mühendislik Fakültesi bölümlerinde alanıyla ilgili ders vermiş olmak. Mühendislik Fakültesi bölümlerinin temel matematik derslerini İngilizce verebilecek nitelikte olmak.
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Kimya bölümünde tamamlamış olmak; Yükseköğretim kurumlarında Mühendislik Fakültesi bölümlerinde alanıyla ilgili ders vermiş olmak. Mühendislik Fakültesi bölümlerinin temel kimya derslerini İngilizce verebilecek nitelikte olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisansını ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlamış olmak. Biyoenformatik, yüksek ölçekli genomik veri analizi, mikrodizi ve metagenomik verilerde içerik tabanlı arama konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim alanından almış olmak. Spor Fizyoterapistliği konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi Doçent 1 Sağlık Yönetimi alanında doçentlik unvanını almış olmak. Muhasebe Finans alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Kulak Burun Boğaz alanında uzman olmak. Anatomi, Temel Otolaringoloji ve VestibülerSistem ve Hastalıkları derslerini verebilecek nitelikteolmak.
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Muhasebe ve Finansal Yönetim Profesör 1 Muhasebe alanında doçent unvanı almış olmak. Muhasebe Denetiminde Etik, Denetimde Analitik Prosedürlerin Kullanılması ve Muhasebe Standartları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Finans Profesör 1 Finans alanında doçent unvanı almış olmak. En az 10 yıl bankacılık tecrübesi olmak. Banka Aktif Pasif Yönetimi ve Bankacılık Risk Yönetimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Profesör 1 Yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentliğini İstatistik alanında doçent unvanı almış olmak. Veri Madenciliği, Yapay Zeka ve Birliktelik Kuralları alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Fizyoterapi Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında, Doktorasını kalistenik egzersizler konusunda yapmış olmak. Alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dr. Öğr. Üyesi 1 Büro Yönetimi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yönetim Bilişim Sistemleri bilim dalında doktor unvanına sahip olmak. Örgütsel Davranış alanında akademik yayınlar yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretimkurumlarında en az 10 yıl ders vermetecrübesine sahip olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Üniversitelerin Fizik bölümlerinden lisans derecesi almış, yüksek lisans ve doktora derecesini Fizik alanında almış olmak. Üniversitelerin Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ileMeslek Yüksekokullarında ders vermiş olmak.
KONYA MESLEK YÜKSEKOKULU İlk ve Acil Yardım Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Acil Tıp alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Acil Tıp alanında deneyimli olmak.
ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOLULU Elektronik Haberleşme Teknoloj
  Kaynak: Memurhaberi.Net |Haber Merkezi

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER KAMU PERSONELİ Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 25 17 2 6 40 12 57 +28
2 Galatasaray 24 13 4 7 47 25 46 +22
3 Beşiktaş 24 11 5 8 47 32 41 +15
4 Trabzonspor 25 11 7 7 44 36 40 +8
5 Atiker Konyaspor 24 8 5 11 30 25 35 +5
6 Yeni Malatyaspor 25 9 9 7 34 32 34 +2
7 Sivasspor 25 9 9 7 37 37 34 0
8 Kayserispor 24 8 8 8 23 30 32 -7
9 Antalyaspor 24 9 10 5 26 36 32 -10
10 Alanyaspor 24 9 11 4 26 29 31 -3
11 MKE Ankaragücü 25 9 12 4 26 38 31 -12
12 Kasımpaşa 24 9 12 3 41 46 30 -5
13 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 32 33 28 -1
14 Fenerbahçe 25 6 9 10 30 36 28 -6
15 Bursaspor 25 5 7 13 22 28 28 -6
16 Göztepe 24 8 14 2 26 33 26 -7
17 BB Erzurumspor 24 4 10 10 25 32 22 -7
18 Akhisarspor 25 5 14 6 25 41 21 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 13 9 3 1 21 10 28
2 Denizlispor 12 8 2 2 24 9 26
3 Altınordu 13 7 2 4 24 9 25
4 Gençlerbirliği 11 8 2 1 21 7 25
5 Adana Demirspor 13 6 3 4 21 11 22
6 Osmanlıspor FK 13 7 5 1 16 11 22
7 Gazişehir Gaziantep FK 13 6 4 3 19 10 21
8 Eskişehirspor 13 5 2 6 15 13 21
9 Hatayspor 12 5 2 5 16 8 20
10 Balıkesirspor Baltok 11 6 3 2 15 11 20
11 İstanbulspor 11 5 3 3 19 19 18
12 Boluspor 12 4 4 4 15 12 16
13 Altay 12 4 5 3 12 12 15
14 Adanaspor 12 3 4 5 16 14 14
15 Giresunspor 12 4 6 2 15 17 14
16 Afjet Afyonspor 12 3 5 4 15 20 13
17 Elazığspor 12 2 7 3 13 19 9
18 Kardemir Karabükspor 13 0 11 2 6 32 2
Takım O G M B A Y P AV
1 Fatih Karagümrük 13 10 1 2 27 10 32
2 Manisa BBSK 12 9 1 2 30 8 29
3 Tuzlaspor 13 9 3 1 30 8 28
4 Menemen Belediyespor 13 8 1 4 29 15 28
5 Sivas Belediyespor 13 7 3 3 22 16 24
6 Bandırmaspor 12 6 4 2 17 12 20
7 Etimesgut Belediyespor 12 5 2 5 16 12 20
8 Kahramanmaraşspor 13 6 5 2 15 15 20
9 Şanlıurfaspor 12 5 3 4 15 12 19
10 Pendikspor 12 4 2 6 18 15 18
11 Kırklarelispor 13 4 4 5 16 15 17
12 Zonguldak Kömürspor 12 4 3 5 10 10 17
13 Tarsus İdman Yurdu 12 4 4 4 19 23 16
14 Bak Spor 12 3 3 6 12 16 15
15 Fethiyespor 13 2 4 7 9 14 13
16 Konya Anadolu Selçukspor 12 2 4 6 17 25 12
17 Darıca Gençlerbirliği 13 3 7 3 11 22 12
18 Tokatspor 13 3 8 2 11 16 11
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 12 8 0 4 24 10 28
2 Nevşehir Belediyespor 12 7 1 4 27 12 25
3 Hekimoğlu Trabzon 11 7 1 3 15 7 24
4 Karaköprü Belediyespor 12 7 3 2 23 13 23
5 Şile Yıldızspor 11 7 3 1 27 13 22
6 Tire 1922 12 5 0 7 16 8 22
7 Ergene Velimeşe 12 6 3 3 18 10 21
8 Artvin Hopaspor 12 4 1 7 11 5 19
9 Silivrispor 12 5 4 3 13 8 18
10 Erzin Belediyespor 12 4 3 5 18 13 17
11 Kozan Belediyespor 12 3 2 7 12 11 16
12 Yomraspor 12 3 2 7 12 11 16
13 Batman Petrolspor 11 4 4 3 11 14 15
14 Gebzespor 12 3 4 5 12 10 14
15 Büyükçekmece Tepecikspor 12 4 6 2 12 15 14
16 Erbaaspor 11 3 4 4 14 10 13
17 Körfez Spor Kulübü 12 1 8 3 8 26 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2019 Alanyaspor vs BB Erzurumspor
 10/03/2019 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 10/03/2019 Göztepe vs Kasımpaşa
 10/03/2019 Beşiktaş vs Atiker Konyaspor
 11/03/2019 Galatasaray vs Antalyaspor
 15/03/2019 Fenerbahçe vs Sivasspor
 16/03/2019 Atiker Konyaspor vs Çaykur Rizespor
 16/03/2019 Akhisarspor vs Kasımpaşa
 16/03/2019 BB Erzurumspor vs Trabzonspor
 10/03/2019 Göztepe - Kasımpaşa Kasımpaşa ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Göztepe yenilmez
 10/03/2019 Alanyaspor - BB Erzurumspor BB Erzurumspor ligde deplasmandaki son 11 maçında hiç kazanamadı  Alanyaspor yenilmez
 10/03/2019 Alanyaspor - BB Erzurumspor Alanyaspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Alanyaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2019 Hatayspor vs Eskişehirspor
 10/03/2019 Balıkesirspor Baltok vs Adanaspor
 10/03/2019 İstanbulspor vs Altınordu
 10/03/2019 Gençlerbirliği vs Altay
 11/03/2019 Denizlispor vs Ümraniyespor
 15/03/2019 Eskişehirspor vs Altınordu
 16/03/2019 Elazığspor vs Adana Demirspor
 16/03/2019 Ümraniyespor vs Gazişehir Gaziantep FK
 16/03/2019 Giresunspor vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2019 Kahramanmaraşspor vs Fethiyespor
 10/03/2019 Sivas Belediyespor vs Tuzlaspor
 10/03/2019 Bak Spor vs Darıca Gençlerbirliği
 10/03/2019 Bandırmaspor vs Tarsus İdman Yurdu
 10/03/2019 Etimesgut Belediyespor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2019 Kırklarelispor vs Tokatspor
 10/03/2019 Manisa BBSK vs Anadolu Selçukspor
 10/03/2019 Pendikspor vs Şanlıurfaspor
 10/03/2019 Zonguldak Kömürspor vs Menemen Belediyespor
 10/03/2019 Manisa BBSK - Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Manisa BBSK yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2019 Batman Petrolspor vs Yomraspor
 10/03/2019 Hekimoğlu Trabzon vs Büyükçekmece Tepecikspor
 10/03/2019 Karaköprü Belediyespor vs Tire 1922
 10/03/2019 Erbaaspor vs Körfez Spor Kulübü
 10/03/2019 Ergene Velimeşe vs Nazilli Belediyespor
 10/03/2019 Gebzespor vs Artvin Hopaspor
 10/03/2019 Silivrispor vs Kozan Belediyespor
 10/03/2019 Şile Yıldızspor vs Erzin Belediyespor
 10/03/2019 Silivrispor - Kozan Belediyespor Kozan Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Silivrispor yenilmez
 10/03/2019 Silivrispor - Kozan Belediyespor Silivrispor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Kozan Belediyespor yenilmez
 10/03/2019 Erbaaspor - Körfez Spor Kulübü Körfez Spor Kulübü ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  Erbaaspor yenilmez
 10/03/2019 Karaköprü Belediyespor - Tire 1922 Tire 1922 ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Karaköprü Belediyespor yenilmez
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI