Bugun...
SON DAKİKA

Başkent Üniversitesi 85 Öğretim üyesi alacak

Başkent Üniversitesi, sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alımı yapacak.
facebook-paylas
 Tarih: 25-02-2019 20:34:33

Başkent Üniversitesi 85 Öğretim üyesi alacak

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI:

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM / PROGRAM UNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA
DEVLET KONSERVATUVARI Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ve Müzik Okullarının keman bölümünden mezun olmak, keman alanında sanatta yeterlik/doktora programını tamamlamış olmak, alanında deneyim sahibi olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 En az 2 yıl bir üniversitede doçent olarak görev yapmış olmak.
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.
Pedodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 Pedodonti Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az 1 yıl üniversitede çalışmış olmak.
Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Periodontoloji Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az 1 yıl üniversitede çalışmış olmak.
Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 Endodonti Dalında doktora ve/veya uzmanlık yapmış ve sonrasında en az 1 yıl üniversitede çalışmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 Yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından almış; göç, kültür ve psikolojik danışmaalanında yayın ve araştırmaları olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Doçent 1 Doktora ve doçentliğini Eğitim Teknolojileri alanından almış olmak; sosyal ağlar, öğrenme nesneleri ve web tabanlı öğrenme gibi konularda yayın ve araştırmalar yapmış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiliz Dili Öğretimi alanından almış; doktora tezini İngiliz Dili Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme üzerine yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 1 Yurt dışında 5 yıl lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Teknik çeviri, Amerikan toplumu ve kültürü, söylem çözümlemesi ve edebiyat içerikli dersleri verebilecek nitelikte olmak. En az 1 kitap çevirisi yapmış ve yayınlamış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 Türk Dili alanında doktorasını tamamlamış olmak. Sözlükbilim alanında çalışmaları olmak. En az 5 yıl ders vermiş olmak.
Sosyoloji (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisansını sosyoloji alanında yapmış ve doktorasını Türkiye sosyolojisi, post-modern sosyoloji kuramları, toplumsal cinsiyet ve din konularını içeren alanlarda tamamlamış ve bu alanlarda yayınlar yapmış olmak. Sosyal psikoloji, siyaset felsefesi, sosyoloji kuramları ve kent kültürüalanlarında Türkçe ve İngilizce ders verebilecek nitelikte olmak.
Sosyoloji (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisansını sosyoloji, lisansüstü çalışmalarını, engellilik ve gençlik sosyolojisi ile aile yaşam memnuniyeti konularında yapmış olmak ve bu alanlarda yayınları bulunmak. Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları, Klasik Geleneksel Mantık 1 ve 2, Klasik Geleneksel Sembolik Mantık 1 ve 2, Çevre Sosyolojisi ve Post-modern Teorilerderslerini Türkçe ve İngilizce verebilecek nitelikte olmak.
Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ya da Sinirbilim/Nöropsikoloji alanlarında doktora derecelerine sahip olmak; Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ya da Sinirbilim/Nöropsikoloji alanlarındaki dersleri İngilizce verebilecek nitelikte olmak. Başvuran adayların doktora derecelerini son 10 yıl içinde almış olması gerekmektedir.
GÜZEL SANATLAR TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans eğitimini Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi alanında yapmış olmak. Yüksek lisans eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak. Kültürel Mirası Koruma alanında doktora yapmış olmak. Kamusal Alanlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak. Kentsel Tasarım stüdyolarında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
Film Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 Film yapım üzerine en az 5 yıl üniversitelerde ders vermiş olmak. Doktorasını belgesel sinema üzerine çalışmış olmak. Sinema, belgesel sinema alanında disiplinlerarası akademik ve uygulamalı çalışmaları bulunmak.
Film Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 En az 5 yıl üniversitelerde ders vermiş olmak. Doktorasını Sinema alanında yapmış olmak. Dijital Sanat, Yeni Medya Sanatı ve Video Sanatı alanlarında akademik ve uygulamalı çalışmaları bulunmak.
Görsel Sanatlar ve Tasarım Doçent 1 Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim/Resim-İş Eğitimi) Bilim Alanında Doçent olmak; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programında en az 5 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.
Görsel Sanatlar ve Tasarım Doçent 1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Felsefe Bilim Alanında doçent olmak; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde en az 5 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.
Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 Doktorasını Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalından, doçentliğini Görsel İletişim Tasarımı alanından almış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ Genel Kamu Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 Hukuk Fakültesi mezunu ve Kamu Hukuku alanında doktora öğrenimini bitirmiş olmak. Genel Kamu Hukuku alanında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Doçentlik derecesini siyasal düşünce alanında almış olmak. Siyaset teorisi, demokratikleşme, toplumsal cinsiyet ve popülizm konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Profesör 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Matematik alanında yapmış olmak, Univalent fonksiyonlar ve Subordinasyon konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Profesör 1 Akademik çalışmalarını sosyal psikoloji kapsamında yer alan konular üzerine yapmış olmak; Doçentlik unvanını Sosyal Psikoloji bilim alanından almış olmak; bir yükseköğretim kurumunda en az 10 yıl çalışarak belirtilen alanla ilişkili lisans, lisansüstü dersleri vermiş ve tez yönetmiş olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 Biyomühendislikalanındadoçentliğinialmak,enaz 1 yıl yurtdışında bulunmuş ve araştırma yapmış olmak; biyomalzeme, biyokimya, yaşam bilimleri derslerini vermiş olmak; nanomalzeme, diş malzemeleri, sentetik membran, sensör teknolojileri ve yüzey kaplamaları konularındaakademik çalışmalar yapmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 Biyomühendislik alanında doçentliğini almak, tıbbi enstrümantasyon tasarımı, donanımı ve yapılandırma, nanoteknoloji, biyosensör, bilimsel enstrümantasyon konularında akademikçalışmalar yapmış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Matematik bölümünde tamamlamış olmak; Toplam Süreçleri ve Korovkin Tipi Yaklaşım Teoresi alanında bilimsel çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Mühendislik Fakültesi bölümlerinde alanıyla ilgili ders vermiş olmak. Mühendislik Fakültesi bölümlerinin temel matematik derslerini İngilizce verebilecek nitelikte olmak.
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Kimya bölümünde tamamlamış olmak; Yükseköğretim kurumlarında Mühendislik Fakültesi bölümlerinde alanıyla ilgili ders vermiş olmak. Mühendislik Fakültesi bölümlerinin temel kimya derslerini İngilizce verebilecek nitelikte olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisansını ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlamış olmak. Biyoenformatik, yüksek ölçekli genomik veri analizi, mikrodizi ve metagenomik verilerde içerik tabanlı arama konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim alanından almış olmak. Spor Fizyoterapistliği konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi Doçent 1 Sağlık Yönetimi alanında doçentlik unvanını almış olmak. Muhasebe Finans alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Kulak Burun Boğaz alanında uzman olmak. Anatomi, Temel Otolaringoloji ve VestibülerSistem ve Hastalıkları derslerini verebilecek nitelikteolmak.
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Muhasebe ve Finansal Yönetim Profesör 1 Muhasebe alanında doçent unvanı almış olmak. Muhasebe Denetiminde Etik, Denetimde Analitik Prosedürlerin Kullanılması ve Muhasebe Standartları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Finans Profesör 1 Finans alanında doçent unvanı almış olmak. En az 10 yıl bankacılık tecrübesi olmak. Banka Aktif Pasif Yönetimi ve Bankacılık Risk Yönetimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Profesör 1 Yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentliğini İstatistik alanında doçent unvanı almış olmak. Veri Madenciliği, Yapay Zeka ve Birliktelik Kuralları alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Fizyoterapi Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında, Doktorasını kalistenik egzersizler konusunda yapmış olmak. Alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dr. Öğr. Üyesi 1 Büro Yönetimi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yönetim Bilişim Sistemleri bilim dalında doktor unvanına sahip olmak. Örgütsel Davranış alanında akademik yayınlar yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretimkurumlarında en az 10 yıl ders vermetecrübesine sahip olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Üniversitelerin Fizik bölümlerinden lisans derecesi almış, yüksek lisans ve doktora derecesini Fizik alanında almış olmak. Üniversitelerin Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ileMeslek Yüksekokullarında ders vermiş olmak.
KONYA MESLEK YÜKSEKOKULU İlk ve Acil Yardım Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Acil Tıp alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Acil Tıp alanında deneyimli olmak.
ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOLULU Elektronik Haberleşme Teknoloj
  Kaynak: Memurhaberi.Net |Haber Merkezi

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER KAMU PERSONELİ Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 32 19 4 9 67 31 66 +36
2 Medipol Başakşehir 32 19 4 9 47 19 66 +28
3 Beşiktaş 32 18 6 8 68 42 62 +26
4 Trabzonspor 32 16 7 9 59 43 57 +16
5 Yeni Malatyaspor 32 13 11 8 46 41 47 +5
6 Atiker Konyaspor 32 9 8 15 39 37 42 +2
7 Alanyaspor 32 12 14 6 35 41 42 -6
8 Antalyaspor 32 12 14 6 35 52 42 -17
9 Çaykur Rizespor 32 9 10 13 45 46 40 -1
10 Fenerbahçe 32 9 10 13 40 43 40 -3
11 Kayserispor 32 10 12 10 33 46 40 -13
12 Sivasspor 32 9 12 11 44 48 38 -4
13 Kasımpaşa 32 11 16 5 50 58 38 -8
14 MKE Ankaragücü 32 10 15 7 34 50 37 -16
15 Göztepe 32 10 18 4 35 41 34 -6
16 Bursaspor 32 6 11 15 26 36 33 -10
17 BB Erzurumspor 32 7 14 11 34 42 32 -8
18 Akhisarspor 32 6 19 7 31 52 25 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 10 2 5 30 10 35
2 Gençlerbirliği 16 11 3 2 25 11 35
3 Denizlispor 17 9 2 6 33 12 33
4 Adana Demirspor 17 9 3 5 32 15 32
5 Altınordu 17 9 4 4 30 15 31
6 Ümraniyespor 17 9 5 3 25 17 30
7 Gazişehir Gaziantep FK 17 8 5 4 26 15 28
8 İstanbulspor 16 8 4 4 25 23 28
9 Balıkesirspor Baltok 16 8 5 3 26 20 27
10 Eskişehirspor 17 7 4 6 23 22 27
11 Osmanlıspor FK 17 8 7 2 22 19 26
12 Boluspor 16 7 5 4 22 16 25
13 Altay 16 6 5 5 20 15 23
14 Giresunspor 16 5 8 3 16 21 18
15 Adanaspor 16 3 7 6 20 21 15
16 Afjet Afyonspor 16 3 8 5 17 28 14
17 Elazığspor 17 3 10 4 19 28 13
18 Kardemir Karabükspor 16 0 13 3 6 37 3
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 13 2 2 45 13 41
2 Fatih Karagümrük 17 13 2 2 35 15 41
3 Menemen Belediyespor 17 10 2 5 34 19 35
4 Tuzlaspor 17 10 4 3 36 14 33
5 Sivas Belediyespor 17 9 3 5 36 21 32
6 Etimesgut Belediyespor 17 8 3 6 24 13 30
7 Bandırmaspor 17 9 5 3 28 20 30
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 5 4 35 26 28
9 Pendikspor 17 7 3 7 30 22 28
10 Şanlıurfaspor 17 7 4 6 23 15 27
11 Kırklarelispor 17 7 4 6 22 17 27
12 Zonguldak Kömürspor 17 7 5 5 19 16 26
13 Kahramanmaraşspor 17 7 6 4 21 21 25
14 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 5 7 28 32 22
15 Bak Spor 17 4 5 8 16 28 20
16 Fethiyespor 17 4 6 7 14 18 19
17 Tokatspor 17 5 9 3 15 20 18
18 Darıca Gençlerbirliği 17 3 11 3 13 36 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 16 10 0 6 35 14 36
2 Tire 1922 16 9 0 7 29 10 34
3 Hekimoğlu Trabzon 16 9 2 5 23 9 32
4 Nevşehir Belediyespor 16 7 2 7 30 16 28
5 Ergene Velimeşe 16 8 5 3 22 15 27
6 Karaköprü Belediyespor 16 8 5 3 25 19 27
7 Silivrispor 16 7 4 5 18 10 26
8 Artvin Hopaspor 16 6 3 7 17 13 25
9 Erzin Belediyespor 16 6 4 6 31 18 24
10 Erbaaspor 16 6 4 6 20 13 24
11 Şile Yıldızspor 16 7 7 2 32 24 23
12 Gebzespor 16 6 5 5 18 14 23
13 Yomraspor 16 5 4 7 20 17 22
14 Batman Petrolspor 16 6 6 4 15 17 22
15 Kozan Belediyespor 16 5 4 7 17 18 22
16 Büyükçekmece Tepecikspor 16 6 7 3 19 20 21
17 Körfez Spor Kulübü 16 1 12 3 9 37 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/05/2019 Kasımpaşa vs Atiker Konyaspor
 18/05/2019 Antalyaspor vs Yeni Malatyaspor
 18/05/2019 Trabzonspor vs Beşiktaş
 19/05/2019 Akhisarspor vs Kayserispor
 19/05/2019 Bursaspor vs Göztepe
 19/05/2019 Alanyaspor vs Çaykur Rizespor
 19/05/2019 Galatasaray vs Medipol Başakşehir
 20/05/2019 BB Erzurumspor vs Fenerbahçe
 20/05/2019 MKE Ankaragücü vs Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/05/2019 Afjet Afyonspor vs Ümraniyespor
 17/05/2019 Altay vs Elazığspor
 17/05/2019 Balıkesirspor Baltok vs Hatayspor
 17/05/2019 Boluspor vs Eskişehirspor
 18/05/2019 Adanaspor vs Osmanlıspor FK
 18/05/2019 Gençlerbirliği vs Adana Demirspor
 18/05/2019 Giresunspor vs Altınordu
 18/05/2019 İstanbulspor vs Denizlispor
 18/05/2019 Kardemir Karabükspor vs Gazişehir Gaziantep FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Anadolu Selçukspor 4 - 3 Menemen Belediyespor
 04/05/2019 Bandırmaspor 2 - 1 Fethiyespor
 04/05/2019 Bak Spor 0 - 0 Kırklarelispor
 04/05/2019 Tarsus İdman Yurdu 3 - 1 Darıca Gençlerbirliği
 04/05/2019 Etimesgut Belediyespor 4 - 0 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2019 Manisa BBSK 2 - 0 Sivas Belediyespor
 04/05/2019 Pendikspor 6 - 3 Kahramanmaraşspor
 04/05/2019 Şanlıurfaspor 1 - 1 Tuzlaspor
 04/05/2019 Fatih Karagümrük 3 - 0 Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Körfez Spor Kulübü 1 - 4 Nazilli Belediyespor
 04/05/2019 Büyükçekmece Tepecikspor 2 - 1 Kozan Belediyespor
 04/05/2019 Batman Petrolspor 1 - 2 Nevşehir Belediyespor
 04/05/2019 Yomraspor 1 - 3 Tire 1922
 04/05/2019 Erbaaspor 1 - 0 Gebzespor
 04/05/2019 Erzin Belediyespor 2 - 3 Artvin Hopaspor
 04/05/2019 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Karaköprü Belediyespor
 04/05/2019 Şile Yıldızspor 0 - 3 Silivrispor
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI