Google Chrome Açılmıyor |Çözüm

Okuduğunuz haber
DÜNYA'DA MÜSLÜMAN AZINLIKLAR

2017 yılında burs veren kurumlar

Anasayfa   /    DÜNYA    /    Dünya'da Müslüman Azınlıklar

Dünya'da Müslüman Azınlıklar

Dünya'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaşadıkları ülkelerde azınlık olan Müslümanlara ait 1993 ve öncesine ait veriler.

DÜNYA      11 Eylül 2017 - 17:36     0

Dünya'da Müslüman Azınlıklar

Not: Bu yazı 1993'te hazırlanan İslâm Ülkeleri Ansiklopedisi'nin Müslüman Azınlıklar bölümüdür. Dolayısıyla bilgiler ve istatistik rakamlar 1993 öncesine aittir.

ABD

ABD'de Müslümanların sayısı 5 milyonu bulmakta ve ülke nüfusunun % 1.93'ünü oluşturmaktadırlar. ABD Müslümanlarının % 36'sı Amerikan zencisi, % 18'i Arap, % 7'si Güney Asyalı, % 1.7'si Türk, % 1.7'si İranlı, kalanı değişik etnik kökenlerdendirler. Müslümanların bu ülkede çok sayıda dernekleri, kültürel faaliyet yürüten kuruluşları ve camileri vardır.

Almanya

Almanya'daki Müslümanların sayısı 2 milyona yakındır ve ülke nüfusunun % 2.4'ünü oluşturmaktadırlar. Almanya Müslümanları içinde Türkler bir buçuk milyona yaklaşan nüfuslarıyla dörtte üçlük bir çoğunluğu oluşturuyorlar. 50 bin civarında da Alman asıllı Müslüman var. Almanya'da birçok İslâmi kurum faaliyet yürütmektedir. 1991 rakamlarına göre Almanya'da toplam 894 cami ve mescid bulunuyor. Bunlar Müslümanların imkânlarıyla ve gayretleriyle yapılmış. Camiler sadece ibadet için değil aynı zamanda İslâmi kültürel faaliyetler ve eğitim çalışmaları için de kullanılıyor. Almanya'da yaşayan Müslümanların birinci problemleri neo-nazilerden kaynaklanan tehdid. Neonazilerin yabancılara ve özellikle Müslümanlara yönelik saldırılarının gittikçe artması bu problemin günden daha da çetrefil hale gelmesine yol açıyor. Almanya Federal Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 1992 yılının ilk üç ayında yabancılara yönelik saldırılarda bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 400'lük bir artış oldu. Alman hükümetinin neo-nazi problemini ciddiye almamasının ve saldırganları cezalandırma konusunda gevşek davranmasının da yabancılara yönelik saldırıların artmasında önemli etkisi oluyor. Bunun yanı sıra Alman yönetiminin İslâmi gelişmelerden duyduğu endişe dolayısıyla çıkardığı birtakım kısıtlamalar ve engellemeler de Müslümanlar açısından çeşitli problemlere yol açıyor. Almanya'da yaşayan Müslümanların önemli bir problemleri de kendi aralarındaki bölünmüşlük ve cemaatleşme.

Angola

Güney Afrika'nın batısında yer alan Angola'da, İslâmi kaynaklara göre 1.5 milyon kadar Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 15'ini oluşturuyorlar. Hıristiyan misyonerlerin kaynaklarında ise bu ülkedeki Müslümanların oranı % 3 olarak gösteriliyor. Angola Müslümanları Bantu, Bakungo ve Bambundo gibi kabilelere mensuplar. Ülkenin kuzey kesiminde daha yoğun olarak bulunuyorlar. Sömürge döneminde uygulanan cahilleştirme politikası dolayısıyla bu ülkedeki ilkel doğa dinlerine inananların bazı adetleri Müslümanlara da geçmiş. Angola hükümeti İslâmi çalışmalara pek fırsat vermediği gibi ülkede hükümetle UNITA gerillaları arasında sürmekte olan iç savaş da Müslümanları olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Arjantin

Güney Amerika ülkelerinden olan Arjantin'de 65.000 kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 2'sini oluşturuyorlar. Çoğunluğu Arap kökenli olan Arjantin Müslümanlarının birçoğu içinde bulundukları toplumun yaşayış tarzlarını almış ve İslâmi kimliklerini kaybetmişler. Başkent Buenos Aires'te bir İslâm Merkezi ve Arjantin Arap İslâm Cemiyeti bulunuyor. Genellikle Lübnan asıllı şii Müslümanların hâkim olduğu bu cemiyet başkentte ilkokul seviyesinde eğitim veren bir Arap Okulu açmış. Okul öğrencilerine temel dini bilgiler de veriliyor.

Avustralya

Hint Okyanusu'yla Büyük Okyanus arasında tek başına bir kıta olan Avustralya'da 300.000 civarında Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 1.7'sini oluşturuyorlar. Bu Müslümanların 5.000 kadarı Avustralya asıllı yani sonradan ihtida etmiş, diğerleri ise buraya değişik ülkelerden göçetmiş olanlar. Avustralya'ya ilk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Afganistanlı Müslümanlar yerleşmişler. Afgan Müslümanlar o zaman yerleştikleri yerlere cami ve mescidler inşa etmişler. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avustralya kıtasına yerleşen Müslüman sayısı hayli arttı. Bugünkü Avustralya Müslümanları arasında birinci sırayı Türkler ikinci sırayı Lübnanlılar almaktadır. Müslümanların çoğu Sidney ve Melbourne şehirlerinde oturmaktadır. Avustralya'da İslâmi faaliyet yürüten 60'tan fazla dernek ve cemiyet bulunuyor. Bunların başında birçok cemiyet ve derneğin bağlı olduğu Avutralya İslâmi Komiteler Federal Birliği gelmektedir. Hükümet bu birliği Müslüman azınlığın resmi temsilcisi olarak tanıyor. Müslümanların çocuklarının devam ettiği özel okullar da açılmış. Bunlardan biri de Viktoria İslâm Koleji. Ayrıca hükümet Müslümanların çocuklarının devam ettiği resmi okullarda İslâm dinbilgisi derslerinin okutulmasını kararlaştırdı. İslâmi örgütler konferanslar, sempozyumlar, özel geziler ve kamplar düzenlemek, İslâmi kitap, dergi, teyp kaseti, video kaseti vs. yayınlamak, kurslar düzenlemek gibi çok değişik kültürel faaliyetler yürütüyorlar

Avusturya

Avusturya'da 150.000 Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 1.9'unu oluşturuyorlar. Avusturya Müslümanlarının çoğunluğunu yabancılar oluşturuyor. 15.000 kadar da Avusturya asıllı Müslüman var. Avusturya Müslümanlarının büyük çoğunluğu başkent Viyana'da yaşıyor. Viyana'da yetmişten fazla cami ve mescid var. Avusturya'da İslâm resmen kabul edilen dinlerden. Bu ülkede Müslümanlar çocuklarının eğitimi için özel okullar kurabiliyorlar. Televizyonun birinci kanalında haftanın belli saatlerinde İslâmiyetle ilgili programlar yayınlanıyor. "İslâm'ın Sesi" adını taşıyan bu programlar Müslümanlar tarafından hazırlanıp sunuluyor.

Belçika

Belçika'da yaşayan Müslümanların sayısı 350 bin civarında ve ülke nüfusunun yaklaşık % 3.5'ini oluşturuyorlar. Belçika Müslümanlarının çoğunluğunu bu ülkeye dışarıdan göçedenler oluşturuyor. Bu ülkeye Müslüman göçü II. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı Arnavut Müslümanların buraya yerleşmeleriyle başladı. Arkasından Türkiye'den işçi olarak gidenler oldu. Ardından Kuzey Afrika'dan bazı Müslümanlar göçetti. Belçika 1974 yılında İslâm'ı resmi din olarak tanıdı. Bu, Belçika Müslümanlarına çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Müslümanlar bu ülkede açıktan tebliğ ve eğitim çalışmaları yapabiliyorlar. Ayrıca devlet Müslümanların kurdukları eğitim kurumlarına yardımda bulunuyor. Belçika'da İslâmi tebliğ ve eğitim çalışmalarını yürüten kuruluşların başında Belçika İslâmi Öğrenci ve Gençlik Birliği geliyor. Bu kuruluş özellikle bu ülkedeki üniversitelerde okuyan Müslüman gençlerle ilgilenerek onların sahip oldukları İslâmi değerleri kaybetmeden öğrenimlerini sürdürmelerini sağlamaya çalışıyor. Ayrıca değişik seviyelerdeki gençlere yönelik Kur'an-ı Kerim, Arapça, Tefsir ve Din Eğitimi kursları düzenliyor.

Birmanya (Burma)

Bir adı Burma, bir diğer adı da Myanmar olan, Güney Asya'da Hindistan'ın doğusunda yer alan Birmanya'da 4 milyon civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 9'unu oluşturmaktadırlar. Birmanya Müslümanlarının % 51'i Güney Asyalı, % 37'si Burmalı, % 11'i Malay, kalanı da Huidir. Müslümanların çoğunluğu Arakan bölgesinde yaşamaktadır. Arakan bölgesi ülkenin batısında Hindistan ve Bangladeş sınırındadır. Birmanya İslâm düşmanı bir askeri cunta tarafından yönetilmekte ve bu yönetim Müslümanlara ağır bir şekilde zulmetmektedir. Arakan'da yaşayan Müslümanlar buranın Birmanya'dan ayrılarak bağımsız olması için mücadele etmektedirler. Bu bölgedeki mücadeleyi yürüten örgütlerden bazıları Arakan Mücahitleri Birliği adında bir birlik oluşturdular.

Bhutan

Güney Asya ülkelerinden olan ve Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Bhutan'da 78.000 kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 5'ini oluşturmaktadırlar. Bhutan'da Müslümanların sayısı önceleri çok daha fazlaydı. Ancak ülke yönetiminin Müslümanlara ağır bir yekilde zulmetmesi dolayısıyla çok sayıda Müslüman komşu ülkelere iltica etmek zorunda kaldı. Hâlen Bhutan'da yaşayan Müslümanların da çoğu kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Ülkedeki bütün cami ve medreseler yıkıldı ve Müslümanlar oldukça sefil bir hayata mahkum edildiler. Yönetimin yanı sıra bu ülkede çoğunluğu oluşturan budistler de Müslümanlara ağır bir şekilde zulmetmektedirler.

Brezilya

Güney Amerika ülkelerinden olan Brezilya'da % 64'ü Arap, % 35'i Güney Asyalı, kalanı da Türk asıllı olan 600.000 kadar Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 0.4'ünü oluşturuyorlar. Müslümanların dini işleriyle ilgilenmek üzere İslâm Cemiyeti adında bir cemiyet mevcut. Ülkede 40 kadar cami ve mescid var. Bazı bozuk akımlar bu ülkede de Müslümanlar arasına girerek inançlarını bozmaya çalışıyorlar. Ancak Müslümanlar bu akımlara pek iltifat etmiyor.

Bulgaristan

Doğu Avrupa ülkelerinden olan Bulgaristan'da resmi istatistiklere göre 1 milyona yakın Müslüman yaşamakta ve nüfusun % 11.8'ini oluşturmaktadırlar. Ancak gerçek rakamın daha fazla olduğu sanılıyor. Çoğunluğu Türk diğerleri ise genellikle Pomak, Gacar ve Makedon asıllıdır. Uzun süre ağır bir baskı ve zulüm altında yaşayan Bulgaristan Müslümanları Jivkov'un saltanatına son verilmesinden sonra bazı hürriyetlerine kavuşabildiler. Sosyalist baskı döneminde dinlerini öğrenme imkânı bulamayan Bulgaristan Müslümanlarının son yıllarda dinlerini öğrenme ve yaşama konusunda önemli bir gayret gösterdikleri müşahade edilmektedir. Eski baskı döneminde yıkılan camilerin yerine yenileri inşa edilmektedir. Başkent Sofya'da bir cami ve bir İslâm Enstitüsü bulunuyor.

Burundi

Doğu Afrika ülkelerinden olan Burundi'de 1.415.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 25'ini oluşturmaktadırlar. Ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Hutuların dörtte biri, ülkenin ikinci büyük kabilesi olan Tutsilerin de % 11'i Müslümandır. Misyonerlik faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu Burundi'de Müslümanlar da çeşitli kurumlar ve cemiyetler oluşturmuşlardır. Bunların başında 1943'ten buyana faaliyette bulunan İslâm Cemiyeti gelmektedir. Bunun yanı sıra Afrika İslâm Cemiyeti ve Burundi Arap İslâm Cemiyeti de bu ülkede İslâmi faaliyet yürüten cemiyetlerdendir. Müslümanların başkent Bujumbura'da bir büyük, altı küçük camileri, birkaç İslâmi eğitim veren ilkokul seviyesinde okulları bulunmaktadır. Diğer şehirlerde ve Müslümanların bulunduğu muhtelif yerleşim bölgelerinde de camiler ve İslâmi eğitim veren okullar mevcuttur.

Çek ve Slovakya Cumhuriyetleri

Bugün Çek ve Slovak cumhuriyetleri diye iki ayrı devlet halini alan eski Çekoslovakya topraklarında yaşayan Müslümanların sayısı bir kaç binden ibarettir. Bunların da çoğunluğunu İslâmi kimliklerini kaybetmiş ve yaşadıkları toplum içinde erimiş kimseler oluşturuyor. Çekoslovakya Müslümanlarının çoğunluğunu Türk ve Tatar asıllılar oluşturuyor.

Çin

Uzakdoğu ülkelerinden olan Çin'de resmi istatistiklere göre 28 milyon Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 2.3'ünü oluşturmaktadırlar. Ancak gerçek rakamın daha fazla olduğu sanılmaktadır. 1936 sayımında Müslümanların ülke nüfusunun % 10.5'ini oluşturdukları belirlenmişti. Bugün bu orana gören ülkedeki Müslümanların 128 milyon civarında olması gerekir. Çin Müslümanlarının yarısı Türk kökenli yarısı Huidir. Türk kökenli Müslümanlar genellikle Sinkiang olarak adlandırılan Doğu Türkistan bölgesinde yaşamaktadırlar. Çin'de Çin İslâm Cemiyeti adında bir resmi kurum vardır. Resmi kimliğe sahip bu kurum Müslümanların çeşitli dini işlerini yürütmektedir. Çinli Müslümanların hac organizasyonları da bu kurum tarafından yapılıyor.

Danimarka

İskandinav ülkelerinden olan Danimarka'da 25 bin Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 0.5'ini oluşturuyorlar. Danimarka'da Müslüman cemaat 1960'lı yıllardan sonra bu ülkeye çeşitli İslâm ülkelerinden işçilerin gitmesiyle oluşmaya başladı. Bu ülkede bir İslâm Kültür Merkezi ve 1976'dan buyana faaliyette bulunan bir Müslüman Gençlik Teşkilatı mevcut. Bu teşkilatın bir anaokulu ile bir de İslâm Okulu bulunuyor.

Ekvator Ginesi

Orta Afrika ülkelerinden olan Ekvator Ginesi'nde 100 bine yakın Müslüman var ve ülke nüfusunun % 30'unu oluşturmaktadırlar.

Ermenistan

Kafkas ülkelerinden olan Ermenistan'da 250.000 civarında Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 7'sini oluşturuyorlar. Ermenistan'daki Müslümanların çoğunluğu Azeri. Karabağ konusunda Azerbaycan'la anlaşmazlık içinde olan Ermenistan ülkesindeki Müslümanları rahat bırakmıyor. Geçmişte Ermeni askerlerin Azeri köylerine yaptıkları saldırılarda birçok Azeri Müslüman öldürüldü, birçoklarının evleri yakıldı, yıkıldı ve eşyaları yağmalandı. Bu baskı dolayısıyla bazı Azeriler Azerbaycan'a sığınmak zorunda kaldılar.

Etiyopya

Doğu Afrika ülkelerinden ve eski adı Habeşistan olan Etyopya'da 15.5 milyon Müslüman vardır ve ülke nüfusunun yaklaşık % 31'ini oluşturmaktadırlar. Eski komünist dönemde Etyopya Müslümanları ağır bir zulüm ve baskı altında yaşadılar. Bu yüzden dinlerini yeterince öğrenemediler. İslâmi faaliyetler de büyük ölçüde aksadı. Bununla birlikte bazı yerlerde gene dar imkânlarla birtakım İslâmi eğitim faaliyetleri yürütüldü. Komünist rejimin yıkılmasından sonra yeni birtakım okullar ve dershaneler açıldı. Ülkedeki Kur'an eğitimi genellikle Kur'an-ı Kerim Hafızı Yetiştirme Cemiyeti tarafından yürütülmektedir. Komünist rejimin yıkılmasından sonlar Müslümanlar çeşitli cemiyetler kurdular. Bunların başında İslâmi İşler Yüksek Meclisi geliyor. Bu meclis daha önce kurulmuş ancak komünistlerin ülke yönetimini ele geçirmelerinden sonra kapatılmıştı. Yeni dönemde tekrar açıldı. Yeni dönemde gençlere yönelik faaliyetleri yürütmek üzere de Müslüman Gençler Birliği adlı bir örgüt kuruldu.

Fiji

Büyük Okyanus içinde bir takımada ülkesi olan Fiji'de 61.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 8'ini oluşturmaktadırlar.

Fildişi Kıyısı

Batı Afrika ülkelerinden olan Fildişi Kıyısı'nda 5.100.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun yaklaşık % 38'ini oluşturmaktadırlar. Fildişi Kıyısı Müslümanlarının % 48'i Mandinko, % 23'ü Mossi, % 12'si Soninke, % 11'i Senufo, % 4'ü Fulani, kalanı da Volof, Hausa, Berberi, Arap, Güney Asyalı gibi değişik etnik unsurlardandır. Fildişi Kıyısı'nda çok sayıda İslâmi kuruluş, 400 kadar cami, 1200 Kur'an okulu, ayrıca ilkokul seviyesinde eğitim veren birçok İslâm okulu mevcuttur.

Filipinler

Güneydoğu Asya'da Güney Çin Denizi'yle Büyük Okyanus arasında kalan takımadaların oluşturduğu Filipinler'de 3.5 milyon Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 5.4'ünü oluşturmaktadırlar. Filipinler Müslümanları değişik etnik unsurlardan oluşmakta ve çoğunluğu Moro ve Mindanao adalarında yaşamaktadır. Bu adalarda yaşayan Müslümanlar uzun yıllardan beri bağımsızlık mücadelesi vermektedirler. Buralardaki Müslümanların bağımsızlık mücadelelerini Moro İslâmi Kurtuluş Cephesi (MILF)'yle Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MNLF) organize etmektedir. MILF'nin liderliğini Nur Misvari, MNLF'nin liderliğini de Selâmet Haşim yapıyor. MILF mensupları MNLF'nin İslâmi duyarlılığını yeterli bulmadıklarından ayrı bir grup halinde mücadele ediyorlar. Filipinler hükümeti Müslümanları ağır bir baskı altında tutuyor. Diktatör Marcos dönemindeki zulüm onun yönetimden uzaklaştırılmasından sonra da aynen devam etti.

Finlandiya

İskandinav ülkelerinden olan Finlandiya'da üç bin Müslüman yaşıyor. Bunların iki binini eski Sovyet cumhuriyetlerinden bu ülkeye göçeden Müslümanlar oluşturuyor. Bu ülkede İslâm 1925 yılında resmi din olarak tanındı. Dolayısıyla Müslümanlar da diğer din mensuplarının sahip olduğu haklara sahipler. Müslümanların dini eğitim vermek üzere kurdukları bazı okulları mevcut. Müslümanların çocukları resmi okullarda gördükleri öğretimin yanı sıra bu okullarda da dinlerini öğreniyorlar. Helsinki, Tempere ve Turku şehirlerinde bu tür okullar mevcut ve buralarda Tatar Türkçesiyle eğitim veriliyor. Müslümanların küçük mescidler şeklinde ibadet yerleri de bulunuyor. Müslümanların işlerini organize eden bir imamları var.

Fransa

Fransa'da 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 5.2'sini oluşturuyorlar. Bu sayıyla Müslümanlar, katoliklerden sonra ikinci büyük kitleyi oluşturuyorlar. Yani azınlık olarak Fransa'nın en büyük dini cemaati Müslümanlar. Fransa'daki Müslümanların 600 bin kadarı Fransız, 1.5 milyonu Arap asıllıdır. Fransa yönetimi İslâmi gelişmeden rahatsız oluyor ve bunu kısmen dizginleyebilmek için Müslümanların dini hürriyetlerini kısıtlamaya çalışıyor. Bunu da "entegrasyon" adını verdiği bir anlayışa dayandırıyor. "Entegrasyon" ile kastedilense Müslümanların Fransa'nın genel yapısına ve geleneklerine uyumlarını sağlamak. Ayrıca Fransa'nın laikliği bir devlet geleneği olarak benimsemiş tek Avrupa ülkesi olması da bu ülkede yaşayan Müslümanların çeşitli problemlerle karşılaşmalarına yol açıyor. Yönetim zaman zaman Müslüman kız öğrencilerin başörtülerini problem ediyor. Ancak hukuk kurumları açılan davalarda Müslüman kız öğrencilerin başörtülü olarak öğrenim görme haklarını te'yid etti. Fransa'da basın yayın organları da zaman zaman Müslümanları rahatsız edici yayınlar yapıyorlar. Fransa'da birçok cami ve İslâmi kurum mevcut.

Gana

Batı Afrika ülkelerinden olan Gana'da 5 milyon civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 32'sini oluşturuyorlar. Gana Müslümanlarının % 38'ini Moleler, % 13'ünü Akanlar, % 7'sini Yorubalar, % 6'sını Hausalar, kalanını da Gurma, Kotokoli, Songay, Fulani gibi değişik etnik unsurlar oluşturmaktadır. Gana'da birçok müstakil İslâmi okul ve camilere bitişik olarak inşa edilen dershaneler mevcut. Tibel bölgesinde İslâmi eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Gana Nur Enstitüsü adında bir enstitü kuruldu. Bu enstitü değişik İslâm ülkelerindeki İslâmi kuruluşlarla da yardımlaşmakta ve Gana'daki İslâmi davet ve eğitim çalışmalarını yürütecek elemanlar yetiştirmektedir. Gana'da oldukça yoğun bir hıristiyanlaştırma faaliyeti var. Misyoner örgütleri bu ülkedeki Müslümanların sayılarını olduğundan çok az göstermektedirler. Gana'daki İslâmi gelişmelerin önüne geçmek için uğraşanlar arasında siyonist yahudiler de var.

Guyana

Güney Amerika ülkelerinden olan Guyana'da yaklaşık 68.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 9'unu oluşturuyorlar. Guyana Müslümanları genellikle Güney Asya kökenlidir.

Güney Afrika

Güney Afrika'da 1.225.000 civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 3'ünü oluşturmaktadırlar. Güney Afrika Müslümanlarının % 96'sı Asya kökenlidir. Bunların da % 53'ü Malay, % 47'si Hindistan asıllıdır. Asyalılar dışında kalan Müslümanların çok azı beyaz kalanı zencidir. Müslümanların önemli bir kısmı Cape Town bölgesinde yaşamaktadır. Irkçı rejimin ülkeye hâkim olduğu dönemde Müslümanlar da ağır bir baskı altındaydılar. Ancak yeni yönetim Müslümanlara da bazı hürriyetler ve haklar tanıdı. Bu ülkede Müslümanların gerek lise ve gerekse üniversite seviyesinde eğitim veren ve dini ilimlerin öğretildiği birçok okulları mevcut. İslâmi tebliğ amacıyla da çeşitli kuruluşlar kurulmuştur. Bunların başında da Ahmed Deedat'ın idare ettiği Güney Afrika'da İslâm Davasının Yayılması İçin Uluslararası Merkez geliyor. Müslümanların siyasi amaçlı birtakım örgütsel faaliyetleri de var. Müslüman gençlerin İslâmi yönden bilgilendirilmesi ve şuurlandırılması için Güney Afrika Müslüman Gençlik Örgütü kurulmuştur.

Gürcistan

Kafkas ülkelerinden olan Gürcistan'da 650.000 kadar Müslüman yaşamakta ve ülke nüfusunun yaklaşık % 11'ini oluşturmaktadırlar. Gürcistan Müslümanlarının % 47'sini Azeriler, % 20'sini Osetinler, % 14'ünü Abhazlar, % 19'unu da Acar Gürcüler oluşturmaktadır. Acarlar olarak bilinen Müslüman Gürcüler çoğunlukla Acarya özerk bölgesinde yaşıyorlar. Buranın başkenti Türkiye'nin Artvin iliyle sınır olan Batum. Müslüman Osetinler de çoğunlukla Güney Osetya özerk bölgesinde yaşıyorlar. Daha önce Gürcistan'a bağlı olan Abhazya Özerk Bölgesi uzun süren bir iç savaştan sonra 1993'te bağımsızlığını ilan etti. 600 bine yakın nüfusa sahip olan Abhazya'da Müslüman Abhazlar nüfusun % 16'sını oluşturuyor. Gerek Gürcistan'da ve gerekse Abhazya'da Müslümanlar geçmişte uygulanan cahilleştirme politikası dolayısıyla dinlerini büyük ölçüde unutmuş ve içinde bulundukları toplumun hayat tarzlarını almışlar. Buralarda İslâmi hayatın yeniden canlandırılması için etkili bir eğitim ve tebliğ faaliyetine ihtiyaç var.

Haiti

Orta Amerika'da Karayip Denizi'yle Büyük Okyanus arasında bulunan Büyük Antiller'den Hispaniola adasının batısında ve Dominik Cumhuriyeti'yle sınır olan ve 1993 tahminine göre 6.900.000 nüfusa sahip Haiti'de sayısı tam olarak bilinmeyen bir Müslüman azınlık bulunmaktadır. Bu ülkede 1980'den sonra Müslümanların sayısı artmaya başladı. Başkent Port au Prince'te Haiti Müslümanları Cemiyeti adlı bir cemiyet bulunmaktadır. Prival'de de cami, eğitim merkezi, klinik vb. değişik organlar ihtiva eden bir İslâm Merkezi kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.

Hindistan

Güney Asya ülkelerinden olan Hindistan'da 100 milyon Müslüman var ve ülke nüfusunun % 11.1'ini oluşturmaktadırlar. Dünyada sayıca en fazla Müslüman azınlık Hindistan'da yaşamaktadır. Hindistan Müslümanları hem hükümetin hem de Hindu kitlenin ağır bir baskısı altındadır. Değişik zamanlarda Hinduların Müslümanlara saldırmalarıyla çıkan çatışmalarda çok sayıda Müslüman hayatını kaybetmiştir. Hindular bazen Müslümanların camilerini de yıkıyorlar. 5 Aralık 1992'de, tanrı olduğuna inandıkları Ram'ın doğduğu yere inşa edildiği iddiasıyla, ülkedeki önemli camilerden olan 430 yıllık Babür Şah Camisi'ni yıktılar. Hükümetin Hindu saldırıları karşısında gevşek davranması hatta polislerin çıkan çatışmalarda sürekli Hindu saldırganların yanında yer alması Hindulara cesaret vermektedir. Bu ülkede bazen camiler Hindu tapınağına çevriliyor ve hükümet bütün bunlara göz yumuyor. (Hindistan'ın Keşmir meselesi ve burada yaşayan Müslümanlara yapılan zulüm hakkında Pakistan'ın dış meselelerine bkz.) Hindistan'da bazı İslâmi teşkilatlar mevcut. Bunların başta gelenleri Hindistan Alimleri Meclisi, Hindistan Müslüman Öğrenciler Birliği ve İslâmi İstişare Kurulu. Ancak hükümet bütün bu teşkilatları ağır bir baskı altında tutuyor. Bu ülkede Müslümanların özel halleri (evlenme, boşanma, miras vs.) hakkında İslâmi hükümler uygulanıyor. Hükümet bunu uygulamadan kaldırmak ve Müslümanların özel halleri hakkında da Hindistan kanunlarını geçerli kılmak istedi. Ancak Müslümanların tepki göstermesi ve böyle yapılması halinde kendilerinin kendi özel mahkemelerini kuracaklarını bildirmeleri üzerine vazgeçti.

Hırvatistan

Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden olan Hırvatistan'ın yerlileri arasında 60 bin kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 1.2'sini oluşturuyorlar. Müslümanların başkent Zagreb'de büyük bir camileri var. Sırp saldırıları sonrasında çok sayıda Bosnalı Müslüman Hırvatistan'a sığındı. Bosnalılara yardımcı olmaya çalışan İslâmi kuruluşlar da genellikle faaliyetlerini Hırvatistan'dan yürütüyorlar. Bu kuruluşlar bir yandan Hırvatistan'ın yerli Müslümanlarıyla da ilgileniyorlar.

Hollanda

Hollanda'da 450 bin Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 3'üne yakın bir kısmını oluşturmaktadırlar. Hollanda Müslümanlarının hemen hemen tamamını ülkeye dışarıdan göç etmiş olanlar oluşturuyor. Onların arasında da Türkler birinci sırayı alıyor. Türklerden başka Surinam, Pakistan, Endonezya, eski Yugoslavya cumhuriyetleri, Tunus ve Fas'tan göç etmiş Müslümanlar da var. Hollanda'da Müslümanların iki yüz kadar camileri ve mescitleri, birkaç dernekleri ve bazı küçük yayın organları mevcut. Bunların yanı sıra Hollanda radyo ve televizyonlarından bazı vakitleri kiralayarak İslâmi programlar yayınlıyorlar. Bu şekilde haftada elli saat radyo, on iki saat de televizyon yayını yapılıyor.

Honduras

Orta Amerika ülkelerinden olan Honduras'ta 50 bin civarında Müslüman var. ülke nüfusunun yaklaşık % 1'ini oluşturmaktadırlar. Honduras Müslümanları genellikle Arap kökenlidirler.

Hong Kong

Uzakdoğu'da bir İngiltere sömürgesi olan Hong Kong'da 300 bine yakın Müslüman yaşamakta ve bölge nüfusunun % 5'ini oluşturmaktadırlar. Hong Kong Müslümanlarının çoğunluğu Hui, az bir kısmı da Güney Asyalıdır.

İngiltere

İngiltere'deki Müslümanların sayısı iki milyon civarındadır ve ülke nüfusunun % 3.4'ünü oluşturmaktadırlar. İngiltere Müslümanlarının büyük çoğunluğu Asya asıllıdır. Özellikle Pakistan'dan ve Bangladeş'ten yirminci yüzyılın başlarından itibaren işçi olarak çalıştırılmak üzere İngiltere'ye getirilen Müslümanlar zaman içinde bu ülkede önemli bir cemaat oluşturdular. İngiltere'deki Müslüman azınlık içinde İngiliz asıllıların oranı da az değil. Yusuf İslâm gibi bazı tanınmış, etkin kişilerin Müslüman olmaları İslâm'a ilginin artmasına dolayısıyla İslâm'ı seçenlerin sayısında artış olmasına vesile oldu. İngiltere'de bine yakın cami ve mescid, yirmi kadar da İslâmi okul var. Ancak İngiliz kanunlarının eğitim konusunda din ayrımı yapmamasına ve bütün eğitim kurumlarına yardım edilmesini öngörmesine rağmen İngiliz hükümeti sayıları Müslümanlardan çok daha az olan yahudilerin ve hinduistlerin kurdukları okullara yardım ettiği halde İslâmi özel okullara hiç bir maddi destekte bulunmuyor. İngiltere'de bir de resmi statüsü olmayan bir İslâm parlamentosu kuruldu. Ancak başkanlığını Pakistan asıllı Kelim Sıddıki'nin yaptığı bu parlamento bütün İngiltere Müslümanlarını etrafında toplayacak kadar geniş bir tabana kavuşmuş değil. Bunda İslâm parlamentosu üzerinde belli eğilimlerin ağırlık oluşturmasının etkisi var. İngiltere'de çok sayıda İslâmi yardım kuruluşu da var. Bunlar hem İngiltere'deki hem de Avrupa'nın diğer ülkelerindeki Müslümanlara hizmet veriyor. Bunların arasında Yusuf İslâm'ın kurduğu İslâmi Yardım Teşkilatı'nı anmak gerekir.

İspanya

Uzun süre İslâm'ın hakimiyetinde kalan ve ünlü Endülüs medeniyetinin tesis edildiği İspanya'da yaklaşık iki yüz bin Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.5'ini oluşturuyorlar. Bu ülkede İslâm resmi din olarak kabul edildi. İspanya Müslümanları eğitim ve tebliğ çalışmalarını yürütmek üzere başkent Madrid'de İslâm Merkezi kurdular. Bu merkezin Barselona ve Gırnata'da da birer şubesi açıldı. Madrid'deki İslâm Merkezi'nin bünyesinde Ebu Bekir Sıddık Camisi adında bir cami, bir anaokulu, bir özel eğitim binası, konferans salonu, kadınlar mescidi, kütüphane, yemekhane, misafirhaneler, dispanser ve otopark bulunuyor. Zengin bir İslâmi mirasa sahip olan ve Müslümanların da yoğun olarak bulundukları Gırnata'daki İslâm Merkezi'nde de benzer kuruluşlar mevcut. İspanya Müslümanları tatil günlerinde Gırnata'ya giderek birbirleriyle buluşuyor ve özel tatil programları düzenliyorlar.

İsveç

İskandinav ülkelerinden olan İsveç'te altmış bine yakın Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 0.7'sini oluşturuyorlar. İsveç Müslümanlarının da büyük çoğunluğunu ülkeye dışarıdan göç etmiş olan yabancılar oluşturuyor. Çoğunluğu başkent Stokholm'de oturuyor. Resmi istatistiklere göre bu şehirde oturan Müslümanların sayısı kırk bini buluyor. Stokholm Müslümanları, bu şehrin Tensta semtinde belediyenin tahsis ettiği bir arsa üzerinde bir cami ve kültür merkezi inşa ettiler. Müslümanların İsveç İslâmi İletişim Bürosu adında küçük çaplı bir teşkilatları var. Bu teşkilat bazı İslâmi çalışmaları organize ediyor. Stokholm'ün kuzeyinde bulunan Uppsala kentinde yaşayan Müslümanların da Uppsala İslâm Cemiyeti adında bir cemiyetleri var. İsveç'in siyonizm yanlısı ve İsrail ile çok sıkı ilişkiler içinde olması bu ülkede yaşayan Müslümanların bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarına yol açıyor. Yönetim Müslümanların yayınlarında ve eğitim faaliyetlerinde siyonizmi ve İsrail'i tenkit etmelerine hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Hükümet, bazı İslâmi yayın organlarını antisemitist (yahudi aleyhtarı) faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı. "İsrail Gerçeği" adlı bir kitap siyonistlerin açtığı bir dava sonunda antisemitist içeriğe sahip olduğu iddiasıyla yasaklandı. Oysa Selman Rüşdi'nin "Şeytan'ın Ayetleri" kitabının yasaklanması için açılan dava reddedildi.

İsviçre

Avrupa'nın bankalar ülkesi olarak bilinen İsviçre'de yetmiş bin Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 1'ini oluşturuyorlar. Çoğunluğunu ülkeye dışarıdan göç etmiş olanların oluşturduğu İsviçre Müslümanları içinde en kalabalık kitleyi Türkler oluşturuyor. İsviçre'nin Basel kentinde bir İslâm Merkezi bulunuyor. Bu merkezin yanında bir de cami inşa edildi. Cenevre'de ve Bern'de de bir cami var. İsviçre Müslümanları sayılarının azlığı dolayısıyla gerek dinlerini yaşama ve gerekse çocuklarının eğitimi konusunda bazı problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ülkenin değişik şehirlerine dağılmış halde yaşamaları da işlerini zorlaştırıyor. Çocuklarının dinlerini ve dillerini öğrenecekleri bir okullarının olmaması başta gelen problemleri. Ancak bazı okullarda haftanın iki gününde Müslüman öğrencilere dinlerini öğretecek sınıflar ayrılmış durumda. Buralarda Müslüman öğretmenler ders veriyorlar. İsviçre'de yerli Müslümanların sayıları da gittikçe artıyor.

İtalya

Bütün katolik aleminin kalbi durumundaki Vatikan kilisesini içinde barındıran İtalya'da 1 milyona yakın Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 1.74'ünü oluşturuyorlar. İtalya Müslümanlarının çoğunluğunu ülkeye dışarıdan göç etmiş olanlar teşkil etse de İtalyan asıllılar arasında da bir hayli Müslüman var. Avrupa'nın en büyük camisi ve İslâm sitesi İtalya'nın başkenti Roma'da inşa edildi. Roma camisi iki bin kişinin namaz kılabileceği büyüklükte. Camiye bağlı İslâm sitesinin büyük bir kütüphanesi ve konferans ve toplantı salonları var. Bu ülkede özellikle gençlerin İslâm'a ilgi gösterdikleri ve İtalyan asıllı gençlerden Müslüman olanların sayılarının gittikçe arttığı gözleniyor.

Jamaika

Orta Amerika'da Karayip Denizi içinde bir ada ülkesi olan Jamaika'da 50 bin kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 2'sini oluşturuyorlar. Jamaika Müslümanlarının çoğunluğu Güney Asyalı az bir kısmı da Arap kökenlidir.

Japonya

Uzakdoğu ülkelerinden Japonya'da 40 bin kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.03'ünü oluşturuyorlar. Japonya Müslümanlarının % 60'ı ülkeye dışardan gelenlerden, % 40'ı Japon asıllılardandır. Bu ülkede üç büyük cami vardı. Bunlardan başkent Tokyo'daki Büyük Cami aşırı yıpranma yüzünden 1986'da kapatıldı, sonra da yıktırıldı. Japonya'da İslâmi tebliğ, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten Japon Müslüman Cemiyeti, Uluslararası İslâm Merkezi, İslâm Kültür Merkezi, Japon İslâm Kongresi, Japonya İslâmi Teşkilatlar Konseyi gibi değişik kuruluşlar bulunmaktadır. Japonya yönetimi bu kuruluşlara kolaylık göstermektedir.

Kampuçya

Uzakdoğu ülkelerinden Kampuçya'da 200.000 civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 2.1'ini oluşturuyorlar. Kampuçya Müslümanları Çam kökenli ve çoğunluğu Vietnam mültecisidir. Vietnam zulmünden kaçan Müslümanlar, Kampuçya'da Kızıl Kmerlerin iktidarı ele geçirmesinden sonra ağır bir zulme maruz kaldılar. Bu dönemde çok sayıda Müslüman öldürüldü. Birçoğu da Tayland'a iltica etmek zorunda kaldı. Kampuçya Müslümanları bugün de oldukça ağır şartlarda yaşamaktadırlar. Vietnamlılar Çam Müslümanlarının yaşadıkları bölgelere saldırdıklarında buralardaki bütün cami ve medreseleri yıkmış, çok sayıda Müslümanı öldürmüşlerdi. Bugün Vietnam sınırları içinde yaşayan Çam Müslümanları da oldukça ağır şartlarda yaşamaktadırlar. (Ayrıca Vietnam kısmına bkz.)

Kanada

Kuzey Amerika ülkelerinden olan Kanada'da yaklaşık 170.000 Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 0.6'sını oluşturuyorlar. Kanada Müslümanları değişik etnik kökenlerdendir. Bu ülkede 35 İslâm merkezi ve 30 cami mevcuttur. Müslümanlar bazı kiliseleri satın alarak camiye dönüştürdüler. Birçok caminin bitişiğinde İslâmi ilimlerin, Kur'an-ı Kerim ve Arapça'nın öğretildiği dershaneler bulunuyor. İslâmi kurumlar tarafından çeşitli İslâmi kitaplar ve dergiler yayınlanıyor.

Kenya

Doğu Afrika ülkelerinden olan Kenya'da 9.840.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 35'ini oluşturuyorlar. Hıristiyan misyoner örgütleri bu ülkedeki Müslümanların sayılarını oldukça az gösterdiklerinden onların verdiği rakamları esas alan Batılı kaynaklarda verilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kenya'daki İslâmi çalışmaları organize etmek, Kur'an okulları, medreseler ve camiler açmak, İslâmi tebliğ çalışmaları yürütmek amacıyla elliden fazla İslâmi kurum kurulmuştur. Bunların başında da Kenya İslâm Kurumu gelmektedir. 1964'ten buyana hizmet veren Kenya İslâm Kurumu hizmetlerini bütün ülkeye yaymıştır. Bunun yanı sıra İslâm Hayır Cemiyeti, Müslümanlar Milli Birliği, İslâm'a Davet Cemiyeti, Nairobi Müslüman Gençler Cemiyeti gibi birçok İslâmi cemiyet bulunmaktadır. Bu cemiyetler ve hayır kurumları tarafından ülke genelinde birçok İslâmi eğitim kurumu ve cami inşa edilmiştir. Ayrıca İslâmi cemiyetler sempozyumlar, konferanslar ve benzeri kültürel faaliyetler düzenleyerek Müslümanları İslâmi yönden bilgilendirmeye çalıştıkları gibi Müslüman olmayanlara da İslâm'ın çağrısını ulaştırmaya gayret ediyorlar. Kenya'da yoğun bir hıristiyanlaştırma faaliyeti var ve hükümet de bu faaliyetlere yardımcı olmaktadır.

Kongo

Orta Afrika ülkelerinden olan Kongo'da 200 bine yakın Müslüman var ve ülke nüfusunun % 7.2'sini oluşturmaktadırlar. Kongo Müslümanlarının bir kısmı buranın yerlisi bir kısmı da Senegal, Mali, Nijerya ve Lübnan kökenlidir. Kongo'nun başkenti Brazzaville'de birkaç cami ve Kur'an-ı Kerim ve temel İslâmi bilgilerin öğretildiği İslâm okulları bulunuyor.

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)

Uzakdoğu ülkelerinden olan Güney Kore'de 55 bin Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.12'sini oluşturmaktadırlar. 1976'da kurulan Kore Müslümanları Federasyonu bu ülkedeki Müslümanların dini meseleleriyle ilgilenmekte ve İslâmi tebliğ faaliyetleri yürütmektedir. Bu federasyona hükümet de maddi destek sağlamaktadır. Federasyona bağlı olarak Müslüman Öğrenciler Birliği, Müslüman Kadınlar Birliği, İslâm Vakfı, Kore İslâm Üniversitesi Projesi Komitesi gibi özel komiteler oluşturulmuştur. Federasyon başkent Seul yakınında bir İslâm Üniversitesi kurma çabası içindedir. Üniversitenin arsası hükümet tarafından bağışlanmıştır.

Liberya

Batı Afrika ülkelerinden olan Liberya'da 570.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 20'sini oluşturmaktadırlar. Liberya Müslümanlarının % 14'ü Mandinko, % 11'i Vai, kalanı değişik etnik kökenlidirler. Liberya'da İslâmi eğitim, tebliğ ve dini hizmetlerin organizesi işleriyle ilgilenen kurumların başında Liberya İslâm Meclisi, İslâm Kongresi ve İslâm Birliği gelmektedir. Bu kurumlar aralarında bir işbirliği yaparak Liberya İslâm Milli Meclisi'ni oluşturdular. Bu meclis ülkedeki tüm Müslümanları temsil etmektedir ve hükümet de bu meclisi resmen tanımıştır. Meclis ülke genelinde elliden fazla İslâmi okul ve çok sayıda dershane kurmuş, ayrıca serbest İslâmi eğitim için gezici ekipler oluşturmuştur. Bunun yanı sıra radyo ve televizyon için de İslâmi içerikli programlar hazırlamaktadır. Liberya'da gayri İslâmi yönetime son vermek ve Müslümanların ülke yönetimini ele geçirmelerini sağlamak amacıyla mücadele eden ve Liberya Müslümanlarını Kurtarma Hareketi adını taşıyan bir hareket de bulunuyor. Bu hareket fiili bir mücadele içinde. Liberya'da da diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi yoğun misyonerlik faaliyetleri var. Bu ülkede Kadiyaniler de Müslümanları yoldan çıkarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar.

Macaristan

Macaristan'da on bine yakın Müslümanın yaşadığı tahmin edilmektedir. 1930 yılında kurulan ve daha sonra sosyalist dönemde kapatılan Macaristan İslâm Cemiyeti Ağustos 1988'de yeniden resmi bir statü kazandı. Merkezi başkent Budapeşte'de olan Macaristan İslâm Cemiyeti bir yandan Müslüman olmayanlara İslâm'ı tanıtmaya çalışırken diğer yandan İslâmi kuruluşları ve eserleri yeniden eski etkinliğine kavuşturmaya gayret ediyor. Budapeşte'de Dâru'r-Rahme adlı bir İslâmi kuruluş daha var. Bu iki kuruluş birbiriyle sıkı bir ilişki ve dayanışma içinde. Büyük şehirlerden Miskolc'da da Miskolc İslâm Merkezi adlı bir İslâmi kuruluş faaliyet gösteriyor.

Madagaskar

Doğu Afrika kıyıları açıklarında, Hint Okyanusu'nun içinde bir ada ülkesi olan Madagaskar'da 2 milyon Müslüman var ve ülke nüfusunun % 15'ini oluşturuyorlar. Madagaskar Müslümanlarının % 50'si Malagaşi, % 23'ü Sakalava, % 10'u Sevahili, % 7'si Malay, % 5'i Güney Asyalı, % 5'i de Arap. 1974'te ülke yönetimini ele geçiren sosyalistler Müslümanlara çok ağır baskı yaptıklarından birçok Müslüman Komor adalarına iltica etmek zorunda kaldı. Müslümanlar üzerindeki baskı hâlâ tamamen kalkmış değil. Madagaskar'da merkezi Mekke'de bulunan İslâm Alemi Birliği (Rabıtatu'l-Alemi'l-İslâmi)'ne bağlı bir İslâm merkezi bulunuyor ve camilerle, çeşitli dini hizmetlerle bu merkez ilgileniyor. Merkezi Kuveyt'te bulunan Afrika Müslümanları Konseyi'nin ve daha başka İslâmi hayır kuruluşlarının da bu ülkede çalışmaları var. Ülke genelinde çok sayıda cami mevcut. Bu camilerin bazıları son yıllarda, yukarıda anılan İslâmi kuruluşlar tarafından inşa edildi. Bunun yanı sıra gerek camilere bitişik olarak ve gerekse bağımsız olarak birçok İslâmi okul inşa edildi. Ancak Madagaskar Müslümanlarının birçoğu dinleri hakkında yeterli bilgiye sahip değiller.

Makedonya

Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden olan Makedonya'da resmi istatistiklere göne 540.000 Müslüman var. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla olduğu sanılmaktadır. Makedonya yönetimi Müslümanların sayısını az göstermek için sayımlarda sürekli hile yapmakta ve bu uygulama bazı sosyal problemlere yol açmaktadır. Gerçekte ise 2.100.000 civarında olan Makedonya nüfusunun yarıya yakınının Müslüman olduğu sanılmaktadır. Makedonya Müslümanlarının % 75'i Arnavut, % 13'ü Türk, kalanı da Makedon asıllıdır. Makedonya Müslümanlarının dini hizmetleri resmi bir kimliğe sahip olan Makedonya Meşihat Dairesi (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından organize edilmektedir. Bu başkanlığa bağlı el-Hilal adında bir de yardım teşkilatı var. Ayrıca başkent Üsküp'te imam-hatip seviyesinde eğitim veren İsa Beg Medresesi de bu başkanlığa bağlı. Makedonya Müslümanlarının Meşihat dairesinden bağımsız Hayır Başağı Derneği adını taşıyan bir yardım teşkilatları daha var. Bu ülkede zaman zaman Müslümanlarca fahri olarak düzenlenen eğitim ve kültür faaliyetleri yoğun ilgi görüyor.

Malavi

Güneydoğu Afrika ülkelerinden olan Malavi'de 3.200.000 civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 31'ini oluşturmaktadırlar. Malavi Müslümanlarının % 78'i Yao, % 20'si Şeva, kalanı Güney Asyalıdır.

Mauritius

Güneydoğu Afrika ülkelerinden olan Mauritius'ta 187.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 17'sini oluşturmaktadırlar. Mauritius Müslümanları genellikle Hind-Moritu kökenlidir.

Mayotte

Doğu Afrika kıyıları açıklarında, Hint Okyanusu içinde Komor adaları grubundan ve bir Fransız sömürgesi olan Mayotte adasında 101.000 Müslüman var ve ada nüfusunun % 97.1'ini oluşturmaktadırlar. Mayotte adası Müslümanlarının % 98'i Sevahili, % 2'si Makua kökenlidir. (Mayotte adası hakkında ayrıca Komor adalarının tarihine ve coğrafi durumuna bkz.)

Meksika

Güney Amerika ülkelerinden olan Meksika'da 24 bine yakın Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.02'sini oluşturuyorlar. Meksika Müslümanları genellikle Arap kökenlidir.

Moğolistan

Uzakdoğu ülkelerinden olan Moğolistan'da 215.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 10'unu oluşturuyorlar. Moğolistan Müslümanlarının % 85'i Türk kalanı Moğol asıllıdır. Moğolistan'da yaşayan Müslüman Türklerin de % 65'i Kazak, % 14'ü Heton, % 11'i Özbek, % 10'u Uygurdur. Moğolistan'da katı komünist politikanın uygulandığı dönemde İslâmi faaliyetlere fırsat verilmiyordu. Sovyetler'in dağılmasıyla birlikte Moğolistan'da da başlayan değişim süreciyle birlikte Müslümanlar da çeşitli özgürlüklere kavuştular. İslâmi faaliyetleri yürüten kırktan fazla dernek ve cemiyet kuruldu. Bunların başında da başkent Ulan Batur'daki İslâm Cemiyeti geliyor. Bu dernek ve cemiyetler oldukça kısıtlı imkânlarla Müslümanların yeniden bilgilenmeleri ve İslâmi hayatın yeniden canlılık kazanması için çalışıyorlar.

Mozambik

Güney Afrika ülkelerinden olan Mozambik'te 1.982.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 13'ünü oluşturmaktadırlar. Mozambik Müslümanlarının % 65'i Bantu, % 35'i Sevahili, % 10'u da Güney Asyalıdır. Mozambik yönetimi Müslümanların dini meseleleriyle ve eğitimleriyle ilgilenmediğinden ve ülke genelinde faaliyet yürüten fahri bir kuruluş da bulunmadığından İslâmi faaliyetler zayıf durumdadır. Bazı yerel hayır kuruluşları ve cemiyetler kurulmuş ancak bunlar da çalışmalarını geniş bir alana yayamamışlardır. Ülkenin ekonomik şartlarının kötü olması da İslâmi çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı Müslümanlar ekonomik sebeplerden dolayı bu ülkeyi terk ederek komşu ülkelere göç etmektedirler.

Nepal

Güney Asya ülkelerinden olan ve Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Nepal'de 960.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 5'ini oluşturmaktadırlar. Nepal Müslümanları genellikle Güney Asyalı yani ülkenin yerlisidirler. Nepal yönetimine genellikle Hindular hâkim durumda. Ancak Hinduların ve Budistlerin hâkim olduğu diğer Asya ülkelerindeki gibi Müslümanlara zulmetmiyor, nispeten müsamahakâr davranıyorlar. Ancak Hindu örgütleri Müslümanları rahatsız ediyor ve taraftarlarını onlara karşı kışkırtıyorlar. Nepal Müslümanları'nın birçok camisi var. Camiler aynı zamanda İslâm merkezi görevi görüyor. Müslümanlar buralarda toplanarak meselelerini konuşuyorlar. Camilerin bitişiğinde medreseler, Müslümanların alışveriş yaptıkları dükkanlar vs. de mevcut.

Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika ülkelerinden olan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaklaşık 240.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 8'ini oluşturmaktadırlar. Orta Afrika Müslümanlarının % 48'i Gbaya, % 42'si Fulani, kalanı Mbundur. Ülkede İslâmi faaliyetleri yürütmek üzere başkent Bangui'de bir Milli İslâm Birliği kuruldu. Bu birliğe bağlı değişik alanlarla ilgili İslâmi kuruluşlar tesis edildi. İslâm Birliği Müslümanların bütün dini meseleleriyle ilgilendiği gibi Müslüman olmayanlara da İslâm'ı tanıtmaya çalışıyor. İslâmi muhtevalı kitap ve dergiler yayınlıyor. Radyo ve televizyon için programlar hazırlıyor. Sempozyumlar ve konferanslar düzenliyor. Ülke genelinde 50'ye yakın cami ve mescid var. Bu ülkede İslâm hızlı bir şekilde yayılıyor.

Panama

Orta Amerika ülkelerinden olan Panama'da 115.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 5'ini oluşturmaktadırlar. Panama Müslümanlarının % 70'i Güney Asyalı, % 30'u Araptır.

Polonya

Polonya'da I. Dünya Savaşı sonrasında 150 bin Müslüman bulunuyordu. 1993 tahminlerine göre ise ülkedeki Müslüman sayısı 30 bin kadardı. Bu azalmanın sebepleri tam bilinmiyor. Bu ülkede camilerin sayısında da azalma oldu. Yüzyılın başlarında 16 cami varken bu sayı 3'e düşmüş. Sosyalist baskı döneminde Müslümanların dinlerini öğrenmelerine fırsat verilmediğinden bugünkü Polonya Müslümanları İslâm'ı yeterince bilmiyorlar. Ülkede ciddi bir İslâmi çalışma yok. Polonya Müslümanlarının çoğunluğu Tatar kökenli.

Reunion

Hint Okyanusu içinde, Madagaskar'ın doğusunda Fransız sömürgesi bir ada olan Reunion'da 15.000 Müslüman var ve ada nüfusunun % 2.4'ünü oluşturuyorlar. Reunion Müslümanlarının % 83'ü Sevahili, kalanı Güney Asyalıdır.

Romanya

Romanya'da 1929 yılında 260 bin Müslüman bulunuyordu. Bunların önemli bir kısmı sosyalist baskı döneminde ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. 1993'te ülkedeki Müslüman sayısı 200 bin olarak tahmin ediliyordu. Bunların da çoğu sosyalist baskı döneminde cahilleştirme politikasından nasiplerini almış kimseler olduklarından dinlerini yeterince tanımıyorlar. Romanya Müslümanlarının çoğunluğunu Türklerle Tatarlar oluşturuyor. Müslümanların din işlerinden sorumlu bir baş müftüleri var. Başmüftülük Müslümanların çoğunun yaşadığı Köstence'de. Başkent Bükreş'te de bir cami var.

Ruanda

Doğu Afrika ülkelerinden olan Ruanda'da iç savaş öncesi rakamlara göre 650.000 Müslüman vardı ve ülke nüfusunun % 8.5'ini oluşturuyorlardı. İç savaş bir kabile savaşı olduğundan Müslümanları da etkiledi. Ancak 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bu savaşta Müslümanların kaybının ne olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Rusya

1993 nüfus tahminlerine göre Rusya'da toplam 13.492.000 Müslüman yaşamakta ve ülke nüfusunun % 9.11'ini oluşturmaktadırlar. (Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyetlerde yaşayan Müslümanlar da buna dahildir.) Bu Müslümanların % 42.13'ü Tatar, % 10.13'ü Başkırt, % 7.39'u Çeçen, % 5.15'i Kazak, % 4.43'ü Avar, % 3.1'i Kabartay, % 3.01'i Yakut, % 2.9'u Dargin, % 2.74'ü Azeri, % 2.24'ü Kumuk, % 2.11'i Lezgin, % 1.79'u İnguş, % 1.68'i Tuvalı, % 1.25'i Çingene, % 1.19'u Karaçay, % 1.07'si Özbek, % 0.96'sı Adige, % 0.94'ü Osetin, % 0.83'ü Laks, diğerleri de Tabasaran, Balkar, Hakas, Nogay, Altaylı, Çerkez, Kırgız, Tacik, Türkmen, Kırım Tatarı, Rutul, Agul, Şor, Meshet Türkü, Tsahur, Abhaz, Tat, Kürt, Arap, İranlı, Uygur, Afgan, Dungan ve Arnavuttur. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde nüfusun % 50'sini, Başkırdistan Özerk Cumhuriyeti'nde % 50.3'ünü, Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde de % 65.4'ünü Müslüman halklar oluşturmaktadır. Ayrıca Müslüman Yakutistan ve Çeçenistan özerk cumhuriyetlerinde de Müslümanlar nüfusça kalabalıktırlar. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde ise nüfusun sadece % 1'e yakın kısmını Kırım Tatarları oluşturmaktadır. Stalin döneminde sürgün edilen Kırım Tatarlarının bir kısmı yeniden vatanlarına dönmüşlerdir.

Singapur

Güneydoğu Asya'da Malezya'nın güneyinde bir ada ülkesi olan Singapur'da 525.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun %18'ini oluşturuyorlar. Singapur Müslümanlarının % 82'si Malay, % 12'si Cavalı, % 6'sı da Güney Asyalıdır. Singapur'da 100'den fazla İslâmi cemiyet, birkaç İslâmi özel okul ve sırf Kur'an ve din eğitiminin verildiği çok sayıda dershane mevcut. İslâmi eğitim faaliyetleriyle ilgilenen cemiyetlerin başında Müslüman Neslin Yetiştirilmesi Cemiyeti geliyor. Bu cemiyet ülkenin büyük şehirlerinde şube açmış. Çocukların ve gençlerin eğitimiyle ilgilendiği gibi büyüklerin eğitimiyle de yakından ilgilendiriyor. Hükümet bu cemiyetin eğitim çalışmalarına maddi açıdan yardımcı oluyor. İslâmi faaliyetleri yürüten cemiyetlerin başta gelenlerinden biri de Singapur İslâm Meclisi. Bu meclis ülke genelinde Müslümanların dini meseleleriyle ilgilendiği gibi Müslüman olmayanlar arasında da davet çalışmaları yapıyor. Meclisin bu amaç için kurulmuş bir Davet Konseyi var. Meclis cami imamları için senenin belli dönemlerinde özel eğitim kampları düzenliyor. Meclis zaman zaman Kur'an-ı kerim, vaaz, hutbe ve konferans yarışmaları da düzenliyor. Camilerin sayısını artırmak ve mevcutları ayakta tutabilmek amacıyla kurulmuş olan Camiler İnşaatı Cemiyeti de değişik yerlerden yardımlar temin ederek görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bu cemiyetin gayretleriyle ülkede birçok cami ve mescid inşa edilmiş.

Sri Lanka

Güney Asya'da, Hint Okyanusu içinde bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da 2.600.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 15'ini oluşturuyorlar. Sri Lanka Müslümanlarının % 92'si Tamil, % 5'i Malay, % 3'ü Güney Asyalıdır. Müslümanların ilk ve orta dereceli eğitim veren birkaç İslâmi okulları var. Bu okulların mezunları da üniversitelere kabul ediliyor. Sri Lanka'da Müslümanların hâkim olduğu Sri Lanka Müslüman Kongresi adında bir siyasi parti de bulunuyor. Ayrıca parti dışı faaliyet yürüten cemaatleri ve teşkilatları da var. Bunların başında Sri Lanka İslâm Cemaati geliyor. Hükümet Müslümanların dini hizmetlerinin kendi kontrolünde yürümesini istediğinden müftüleri ve cami imamlarını kendisi tayin ediyor. Sri Lanka'da hükümete karşı savaşan Tamil gerillaları zaman zaman Müslüman köylerine de baskınlar düzenleyerek insanları öldürüyorlar. Geçmişte ülkedeki iç karışıklıklara müdahale için gönderilmiş olan Hindistan askerleri de bazı Müslüman köylerini basmışlardı.

Surinam

Güney Amerika ülkelerinden olan Surinam'da 130.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar. Surinam Müslümanlarının % 88'i Cavalı, % 10'u Güney Asyalı, % 2'si de Araptır. Ülkede faaliyet yürüten İslâmi kuruluşlar Surinam Müslümanları Kongresi bünyesinde birleşmişler. Başkent Paramaribo'da bir İslâm Merkezi bulunuyor. Surinam'da 200 kadar cami ve Müslümanlara ait 6 özel okul bulunuyor. Ayrıca hemen hemen her caminin bitişiğinde İslâmi ilimlerin ve Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği dershaneler mevcut. İslâmi kuruluşlar hükümetten maddi yard

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ