FLAŞ! 2018 Kaymakamlık sonuçları açıklandı

Okuduğunuz haber
DOĞANHİSAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI YAPACAK

2018 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı

Anasayfa   /    KAMU PERSONELİ    /    Doğanhisar Belediyesi Sözleşmeli memur alımı yapacak

Doğanhisar Belediyesi Sözleşmeli memur alımı yapacak

Doğanhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

KAMU PERSONELİ      27 Eylül 2018 - 13:52     0

Doğanhisar Belediyesi Sözleşmeli memur alımı yapacak

Memurhaberi.Net - Doğanhisar Belediyesi sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere Mühendis ve Tekniker kadrolarına memur alımı yapacak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Doğanhisar Belediyesinin Mühendis ve Tekniker kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1.    BASVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
•    Türk vatandaşı olmak.
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
•    Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
•    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
•    Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.


2.    BASVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen Mühendis Kadrosu ıçın 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Tekniker Kadroları için 2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3.BASVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında; 

•    İş Talep Formu Kurumumuzdan veya www.doganhisar.bel.tr İnternet adresinden temin edilecektir.
•    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
•    Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
•    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
•    KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

•    Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
•    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•    2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
•    Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, SEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

•    Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 15/10/2018 gününden 16/10/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
•    Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra belediyemize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
•    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
•    Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen sürede yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BASVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: 

•    T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
•    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
•    Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 19/10/2018 tarihinde belediyemiz İnternet sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir,
•    Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu '' Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir,
•    Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Doğanhisar Belediyesi Meclis Salonunda Mühendis ve Teknikerler için 24.l 0.2018 Çarşamba günü saat: 11 :00 de başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.

 

Sınav Konuları: 

•    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
•    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
•    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
•    Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15 'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin İnternet adresinde ilan edilecektir. 
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin İnternet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ