İstanbul C. Başsavcılığı tercüman alımı yapacak

Okuduğunuz haber
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI F-16 PİLOT ADAYLARI ALACAK

Uludağ Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Anasayfa   /    KAMU PERSONELİ    /    Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 Pilot adayları alacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 Pilot adayları alacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere muvazzaf subaylığa personel alımları yapılacağı bildirildi.

KAMU PERSONELİ      22 Eylül 2018 - 12:57     0

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 Pilot adayları alacak

Memurhaberi.Net - Hava Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yayımlandı.

Muvazzaf Subay kimlere denir?

926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırılması Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edilirler.

 

2. ÖN BAŞVURU
a. Pilot Adayı Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Hv.K.K.lığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de yer alan kaynak okullara (Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.) göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;
(1) Mezun olduğu lisans programına LYS MF-4 Puanı ile yerleşmiş olmak,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokul programlardan mezun olanlar ön başvuru yapabilecektir.
(5) Ön başvuru yapanların ÖSYM’den temin edilecek bilgilerinde eksiklik olması durumunda Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sorumluluk kabul edilmeyecektir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?


(1) Genel Başvuru Şartları:


(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.


(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikte yer alan diğer şartları sağlamak.


(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:


(a) En az 4 yıl süreli eğitim veren Tablo-1’de belirtilen fakülte ve yüksekokul programlarından mezun olmak,
(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde Tablo-1’de belirtilen fakülte ve yüksekokul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,(Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.)
(c) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile gelecekte sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.
(3) Yaş ile İlgili Şartlar:
01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 24 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir. Sadece yıl hesabı yapılır, ay ve gün hesaba katılmaz.).


(4) Sağlık ile İlgili İşlemler ve Şartlar:


(a) Tüm sınav aşamalarında başarılı olan adaylar mülakatı müteakip, MSB tarafından Ankara’da (Merkez) belirlenecek hastanelerden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” ve “Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir” kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edileceklerdir.
(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.


(5) Özel Şartlar:


(a) Yapılacak olan ingilizce yeterlilik ve psikomotor sınavlarında başarılı olmak, (Baraj puanları MSB tarafından belirlenecektir.)
(b) Yalnız uçuşlu Pilot Adayı Seçme Uçuşunda (PASU) başarılı olmak,
(c) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)
(ç) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlik testi ile mülakatta (sözlü) başarılı olmak,
(d) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,
(e) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
(f) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(g) Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(ğ) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan “Uygun Onaylı” nitelik belgesi almak,
(h) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.


c. Ön Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?


(1) Ön başvuru 01 Ekim 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapılabilecektir. Şahsen posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır
(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. Kimlik Numarası ve ad/soyad bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
(4) Asıl başvuru; kayıt kabul aşamasında yapılmış sayılacaktır.

 

BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ