Beykent Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alıyor

Okuduğunuz haber
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 44 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Altınova Belediyesi KPSS puanı (en düşük 55 puan) ile memur alacak

Anasayfa   /    PERSONEL ALIMLARI    /    Onsekiz Mart Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi Alacak

Onsekiz Mart Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi Alacak

Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadrolara 44 Öğretim Üyesi alımı yapacak.

PERSONEL ALIMLARI      28 Ekim 2018 - 21:42     0

Onsekiz Mart Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi Alacak

Memurhaberi.Net - Çanakkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan personel alım ilanında, Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır, denildi.

Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr)
taşıyor olmak,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,
3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi ,
Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama
kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
4. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların
hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen
ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

-

-

-

-

Örgütlerde Zaman Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi, Yeşil Yönetim konularında çalışma yapmış olmak.

MALİYE

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

-

-

-

1

1

Yatırım carileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

MALİ İKTİSAT

-

1

2

-

-

Eğitimlerini ve doçentliğini maliye alanında almış olmak. İdare ve mükellef ilişkileri, kamu maliyesinde yeni yaklaşımlar, ekonomik istikrar, vergilemede
etkinlik, kamu ve piyasa başarısızlığı, enflasyon hedeflemesi, yoksulluk konularında eserleri olmak.

BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

-

-

-

1

1

GRI raporlanması, kaizen maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlikte muhasebenin önemi konularında çalışmalar yapmış olmak.

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

ULUSLARARASI TİC.VE LOJ.

-

-

-

1

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Tedarik zincirinde dijitalleşme ve müşteri davranışları konusunda çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

-

-

-

1

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde uzmanlık yapmış olmak. Gabapentinoid-Nonsteroid antienflamatar ilaç kombinasyonlarının gömülü 3.molar diş cerrahisi
sonrası görülen ağrı üzerine etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BİLGİSAYAR VE ÖĞ.TEK.EĞ.

BİLGİSAYAR VE ÖĞ.TEK.EĞ.

-

1

1

-

-

Öğretime Teknoloji Entegrasyonu, Öğretime Teknoloji Entegrasyonunda roller ve Öğretime Teknoloji Entegrasyonunda dönüştürücü öğrenme alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİ.DAN.

1

-

-

-

-

Anne-baba eğitimi, anne-baba ve çocuk ruh sağlığı ile aile danışmanlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KİMYA

ANORGANİK KİMYA

1

-

-

-

-

Doçentliğini Anorganik Kimya alanında almış olmak. Elektrokromik aygıt uygulamaları konusunda çalışması bulunmak.

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

1

-

-

-

-

Amorf silisyum karbür ince filmler ve metal organik kafes yapılar konularında çalışmalar yapmış olmak.

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

-

-

-

1

1

Endemik bitki türlerinde doku kültürü, sekonder metabolitler ve gen ifadesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

-

-

-

1

2

Tarihsel tıp metinleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GRAFİK TASARIMI

GRAFİK TASARIMI

-

-

-

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olmak. Sanatta Yeterliğini grafik tasarım anasanat dalında yapmış olmak. Türkiye'de tipografi eğitimi ve tipografide sayfa-ekran değişkeni konularında çalışma yapmış olmak.

SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI

OYUNCULUK

-

-

-

1

1

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini konservatuvar ya da dengi okulların dans alanında almış olmak. Dansın farklı sanat disiplinleri ile etkileşimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

-

-

-

1

2

Vakıflar üzerinde yapılan değişiklikler konusunda çalışma yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

-

-

-

1

2

Hanefi Mezhebinde yiyecek ve içeceklerde helallik ve haramlık ölçüleri üzerine çalışma yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

1

-

-

-

-

Sözsüz dil, dillerin kaynağı, i'râb, inşâ ve fıkhu'l-lüga konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

-

1

1

-

-

Kentsel afet risklerinin azaltılması ve yapı denetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK

RESTORASYON

-

-

-

1

1

Taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ MİMARLIĞI

-

1

1

-

-

Peyzaj tasarımı ve proje uygulamaları ile kentlerin yaşanabilirliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖN.

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

-

-

-

1

1

Siyaset ve sosyal bilimler bilim dalında doktora yapmış olmak. Ulus-devlet, toplum ve kozmopolitanizm konularında çalışma yapmış olmak.

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

-

-

-

1

3

Aralık Bimatris Oyunları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

-

-

-

1

2

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tedarik Zinciri Yönetiminde maliyetler ve Maliyet Muhasebesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞ.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞ.

-

-

-

1

1

Takım performansını etkileyen faktörlerin analizi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ

-

1

1

-

-

Doçentliğini spor bilimleri alanında almış ve sporcu beslenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

1

-

-

-

-

Mitral balon valvuloplasti ile ilgili deneyimli olmak ve bu konuda çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

1

-

-

-

-

Nöroradyoloji alanında deneyimli olmak. Multipl Skleroz ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

-

1

1

-

-

İleri manyetik rezonans görüntüleme teknikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS.

-

-

-

1

1

Pediatrik Endokrinoloji yan dal eğitimi almış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

-

1

1

-

-

Endoskopik omurga cerrahisi konusunda uzun süreli eğitim almış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

1

-

-

-

-

İkinci ürün pamuk, yerfıstığı, çilek ve enginar alanlarındaki zararlılar konusunda çalışmaları olmak.

BAHÇE BİTKİLERİ

BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

-

-

-

-

Asmada genom haritalaması üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Asma anaçlarının köklenmesi ve büyümeyi düzenleyicilerin asmaya olan etkileri
konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

ZOOTEKNİ

HAYVAN YETİŞTİRME

1

-

-

-

-

Kanatlı hayvanlarda içme suyu kalitesi, büyüme performansı, et ve yumurta kalitesi konularında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

-

-

-

1

1

Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Katı-Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayabilen Gıda Ambalaj Malzemelerinin Hazırlanması alanında çalışmış olmak.

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

-

-

-

1

1

Ekonometri alanında yüksek lisans, istatistik alanında doktorasını yapmış olmak. Çok boyutlu ölçeklemede unfolding analizi üzerine çalışma yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

-

-

-

1

2

Yüksek Lisans ve doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Gastronomi Kültürü, Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi ve Şehir Markalama konularında çalışmalar yapmış olmak.

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ORMANCILIK

ORMANCILIK VE ORMAN ÜR.

-

-

-

1

1

Briyofitler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ELEKTRİK VE ENERJİ

ELEKTRİK

-

-

-

1

3

Alternatif gravitasyon teorileri, Enerji momentum problemi, Kuark ve acayip kuark madde çözümleri, Yüksek boyutlu evren modelleri ve Sicim ve alan duvarları
çözümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ELEKTRİK VE ENERJİ

ELEK.EN.ÜR.,İLET. VE DAĞ.

-

-

-

1

1

Rüzgar enerjisi, akıntı enerjisi, rüzgar ve akıntı türbinleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

ANESTEZİ

-

-

-

1

1

İlaç genotoksisitesi alanında doktora çalışması ve doxepin'in genotoksisitesi alanında uluslararası yayın yapmış olmak.

EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GIDA İŞLEME

GIDA KALİTE KONT.VE ANALİZİ

-

-

-

1

1

Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Gıda Mühendisliği alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Üretim hatlarının mikrobiyal yükü, dezenfeksiyon, doğal dezenfektan maddeler, biyofilm ve Quorum Sensing konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

-

-

-

1

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak. Kent imajı, sosyal medya ve televizyon dizileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞLETME YÖNETİMİ

-

-

-

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini iktisat alanında almış olmak. Kredi Temerrüt Swapları, portföy yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar alanında çalışma yapmış olmak.

YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞLETME YÖNETİMİ

-

-

-

1

1

KOBİ'lerde inovasyon tutumları ve engelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ