Daimi statüde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak

Okuduğunuz haber
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Atatürk Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak

Anasayfa   /    PERSONEL ALIMLARI    /    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacak.

PERSONEL ALIMLARI      18 Ekim 2018 - 21:44     0

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak

Memurhaberi.Net - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden yapılan personel alım ilanında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacağı belirtildi.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin

  • Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf

  • Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 (altı) takım dosya

Doçentler İçin

  • Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi ve iki adet fotoğraf

  • Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya

Doktor Öğretim Üyeleri İçin

  • Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi ve iki adet fotoğraf

  • Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya

Genel Şartlar

  • Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

  • Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

  • Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

AÇIKLAMA

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER

 

PROFESÖR

 

1

 

1

Mikrokanallarda akış ve ısı transferi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

FİZİK

 

GENEL FİZİK

 

PROFESÖR

 

1

 

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup yarıiletken ve süper iletken malzemeler konularında çalışmalar

yapmış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

KİMYA

 

ANALİTİK KİMYA

 

PROFESÖR

 

1

 

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup organik moleküllerin pKa değerleri konusunda çalışma yapmış

olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

TARİH

 

ORTAÇAĞ TARİHİ

 

DOÇENT

 

1

 

1

Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup Eskiçağ’da yemek ve beslenme konularında çalışmalar

yapmış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

 

DOÇENT

 

1

 

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup ayrık gruplar ve alt yörüngesel graflar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

2

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup enzim biyokimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

YETİŞTİRİCİLİK

 

DOÇENT

 

1

 

2

Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile mersin balıkları ve alabalıkların yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

 

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

 

DOÇENT

 

1

 

2

Su ürünleri alanında Doçent unvanı almış olup modifiye atmosfer paketleme, çift kabuklu yumuşakçaların işlenmesi konularınnda çalışma yapmış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

 

DOÇENT

 

1

 

1

Ceza muhakemesi ve ceza hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

 

DOÇENT

 

1

 

1

Bulanık veri zarflama analizi yöntemiyle performans ölçümü konusunda çalışma yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İŞLETME

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN

 

DOÇENT

 

1

 

1

Kent içi toplu taşımada otomatik ücret toplama sisteminin muhasebeleştirilmesi konusunda akademik çalışma yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İKTİSAT

 

İKTİSAT POLİTİKASI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DEREC ESİ

AÇIKLAMA

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

 

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

 

DOÇENT

 

1

 

1

Sporda psiko-sosyal alanlar ve yönetim bilimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

MEKANİK

 

DOÇENT

 

1

 

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olup temas mekaniği konusunda çalışma

yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

GEOTEKNİK

 

DOÇENT

 

1

 

1

Geoteknik ve heyelan konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

HİDROMEKANİK VE HİDROLİK MAKİNELER

 

DOÇENT

 

1

 

1

Isı pompası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

TEFSİR

 

DOÇENT

 

1

 

1

İlgili alanda Doçent unvanı almış olup Kur’an-ı Kerim’de siyaset konusunda çalışma yapmış

olmak.

 

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL

BİYOTEKNOLOJİ

 

DOÇENT

 

1

 

1

Ziaat Bilimleri konusunda Doktora yapmış olup biyoyakıt ve eneji bitkileri üzerine

biyoteknolojik çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

KLİNİK BİLİMLER

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

 

DOÇENT

 

1

 

1

 

İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

 

TIBBİ BİYOKİMYA

 

DOÇENT

 

1

 

1

Koroner yavaş akımlı hastalarda oksidatif durum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK

MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

HCV genotiplendirmesi ve karbapenem direncinde genotipik çalışma yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 

KULAK - BURUN - BOĞAZ HASTALIKLARI

 

DOÇENT

 

1

 

1

Septoplastinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

DOÇENT

1

1

Ankilozan spondilitin işitme ve denge üzerindeki etkileri ile ilgili çalışma yapmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

1

Göğüs hastalıkları ulusal mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak ve endobronşial

ultrasonografi alanında çalışma yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

(Gastroenteroloji)

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

1

ERCP konusunda deneyimli olmak ve girişimsel işlem yapabilmek.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

 

RADYOLOJİ

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

1

Alanında Avrupa mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak ve Romatoid Artrit tanısında el MR görüntülemenin katkısı hakkında çalışma

yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

 

TIBBİ BİYOKİMYA

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

1

İlgili alanda Doktora yapmış olup sortilin gen ekspresyonu ile lipoprotein alt fraksiyonu ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

 

 

KARDİYOLOJİ

 

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

 

1

 

 

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olup invaziv kardiyolojide deneyimi olmak ve TAVİ hastalarında subklinik nöronal hasarla ilgili çalışma yapmış olmak.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

EĞİTİM BİLİMLERİ

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olup karışık madde tepki kuramı modelleri konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

4

Çinko-alüminyum alaşımlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

2

Türbülanslı akış konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

ÖZEL HUKUK

 

TİCARET HUKUKU

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

3

Şirketler hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

3

İlgili alanda Doktora yapmış olup akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

ÖZEL HUKUK

MEDENİ USUL VE

İCRA-İFLAS HUKUKU

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 

1

 

3

 

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ