Bugun...
SON DAKİKA

Yerel Seçimlerde Oy hangi hallerde geçersiz sayılır, Geçersiz oylar hangileri

Türkiye, 31 Mart 2019'da farklı bir seçim atmosferi yaşadı. Ancak bu tablo, seçim gecesi saat 23:00 itibariyle değişti. Özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, yapılan yeniden sayımlar ve itirazlar ve usülsüzlükler sebebiyle kesinleşmeyen seçim sonuçları merak konusu oldu.
facebook-paylas
 Tarih: 10-04-2019 22:20:25

Yerel Seçimlerde Oy hangi hallerde geçersiz sayılır, Geçersiz oylar hangileri

Sokaktaki hemen hemen herkes geçersiz oylardan, oy kaydırmalarından, usülsüzlüklerden bahsededer oldu. Peki nedir geçersiz oy? Oylar ne zaman geçersiz sayılır? İşte cevabı..

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 298 sayılı kanunu dayanak edindiği genelgesinde, geçersiz oylar konusunda net sınırlar belirliyor. İşte genelgeye göre, şu oylar geçersiz:

– Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

– Hiçbir yerine “evet” ya da “tercih” mührü basılmamış oy pusulaları.

– Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

– Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “tercih” veya “evet” mührü basılan oy pusulaları.

– Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

– Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

– “Tercih” veya “evet” mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

– Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

– Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

 

Şimdi de detayları ile inceleyelim hangi hallederde oylar hangi gerekçelerde geçersiz sayılıyor:


1. Zarfın geçersiz sayılması


Mühürsüz olduğu tespit edilen zarflardaki oylar YSK kural kitapçığına göre geçersiz sayılır. Seçimlerde üzerine 'Evet' mührünü bastığımız oy pusulaları, üstünde YSK amblemi, ilçe seçim kurulu ile sandık kurulunun mühürleri bulunan zarfa konulmak suretiyle oy sandığına atılır. İşte bu zarflar mühürsüz geçersizse içindeki pusula/pusulalar yani oylar da geçersiz olur. 
Seçim tamamlandığında, sandık kurulu üyeleri beklemeksizin derhal oyların döküm ve sayım işlemine başlar. Zarflar Açılmadan evvel tüm zarflar sayılır aynı anda da geçerli zarflardan olup olmadıkları kontrol edilir. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan; üzerinde T.C. Yüksek Seçim Kurulu filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, İlçe Seçim Kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersizdir. Zarfların üzerinde sandık kurulu mührü bulunduğunu belirtmemize rağmen, sandık kurulu mührünün bulunmaması hali zarfın geçersizliği nedeni olarak sayılmayabilir. Hatırlanacağı üzere, YSK tarafından 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa Değişikliği Referandumu'nda sandık kurulu mührü olmayan zarfları (ve oy pusulalarını) geçerli saymış ve daha sonra da ilgili kural 298 sayılı yasaya da eklenmişti. Kuralın yasalaşması ile zarfların üzerinde sandık kurulu mührü olmaması zarfın geçersizliği sonucunu doğurmuyor. Bir de, zarfın üzerinde “leke” veya “çizik” bulunsa dahi, bunların “özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamıyorsa” bu zarflar da geçerli sayılıyor. 


Geçersiz olduğuna karar verilen zarflar ne yapılıyor? Geçersiz zarflar kesinlikle açılmıyor ve geçersiz zarfların sayısı sandık kurulu tutanağına (kamuoyunda bilinen adıyla “ıslak imzalı tutanak”) işlenerek, bu zarflar saklanarak ayrı bir şekilde paketleniyor. Bu nedenle, geçersiz sayılan zarfların içindeki oy pusulaları sayılmıyor ve geçersiz oy olarak hesaplanıyorlar. 


Geçersiz zarflar tespit edildikten sonra kalan geçerli zarf sayısının o sandıkta oy kullanan seçmen sayısından fazla olması halinde, sandık kurulu başkanı bu fazlalık kadar zarfı geçerli zarflar arasından gelişi güzel seçer ve zarfları açmadan derhal yakarak imha eder. İmha edilen zarf sayısı tutanaklara işlenir. Ancak bu zarflar, kullanılan oy sayısı içinde hesaplanmadığı için “geçersiz oy” sayısına eklenmezler. 


2. Oy pusulasının malzemesi, rengi, biçimi nedeniyle ve/veya bulunması gereken amblem ve mühürlerin eksikliği 


Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi, belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı seçimlerinde “birleşik oy pusulası” kullanılır. Bu yazıda birleşik oy pusulalarından kısaca oy pusulası olarak bahsedeceğiz. Bu başlık altında oy pusulasının biçiminden (rengi, malzemesi vs.) kaynaklanan nedenlerle oyların geçersiz sayılmasından bahsedeceğiz. Oy pusulalarının tasarlanması, hazırlanması ve zamanında ilçe seçim kurullarına dağıtılması görevi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Yüksek Seçim Kurulu her seçim için farklı renkte oy pusulası belirler. Örneğin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde il genel meclisi üyeliği için turuncu, ilçe belediye meclisi üyeliği için sarı, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için beyaz ve ilçe belediye başkanlığı seçimleri için de mavi oy pusulası kullanıldı. Her bir oy pusulasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmalıdır. Ayrıca, sandık kurulları oy verme işlemi başlamadan her bir oy pusulasının arkasını mühürler. Zarftan çıkan oy pusulasının YSK tarafından hazırlanıp sandık kurullarına dağıtılan biçim ve renkte olmaması halinde, arkasında sandık kurulu mührü bulunsa bile o pusula ve dolayısıyla verilen oy geçersiz sayılır. Aynı şekilde zarftan çıkan oy pusulasında YSK filigranının bulunmaması halinde de pusula geçersiz sayılır ve geçersiz oylar hanesine yazılır. Bununla birlikte, aynen zarflarda olduğu gibi seçim kurulları tarafından gönderilen ve YSK filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının “sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması” o pusulaları geçersiz yapmaz. Bir diğer deyişle, YSK tarafından belirlenen biçim özelliklerini karşılayan oy pusulaları, sandık kurulu tarafından mühürlenmese de geçerlidir. 


3. Zarfın içinden çıkan oy pusulasının başka bir seçim çevresine ait olması


Zarftan çıkan oy pusulasının sandığın içinde bulunduğu ilçeden başka bir ilçe seçimine, içinde bulunduğu başka bir büyükşehir belediyesi seçimine ait olması halinde, pusula tüm biçim şartlarını sağlıyor olsa bile oy pusulası geçersiz sayılacaktır.


4. Oy pusulasının hiçbir yerine “Evet” mührü basılmaması, boş oy kullanılması 


Seçmenler, oy pusulasına YSK tarafından hazırlanan ve sandık kurullarına dağıtılan “EVET” mührünü basarak tercihlerini yaparlar, oylarını kullanırlar. Oy pusulasına hiçbir surette EVET mührü basılmayan “boş” oylar geçersiz sayılır. Kamuoyunda, boş oy ile geçersiz oyun farklı olduğuna dair yaygın kanı yanlıştır. Boş oy, seçim hukuku anlamında bir “oy” değildir. Boş oylar geçersiz oylardır. 


5. “Evet” mührünün hatalı basılması 


Her bir oy pusulasında siyasi partilere ve bağımsız adaylara mührün basılması için bir alan ayrılır. Bu alanda siyasi partilerin amblemleri ve bağımsız adayların adları yer alır. Seçmenlerin, bir oy pusulasında sadece bir siyasi parti ya da bağımsız adayı seçmesi mümkündür. Bu nedenle, birden fazla siyasi parti ya da bağımsız adaya ayrılan alanlara birden fazla EVET mührü basılması halinde o oy geçersizdir. EVET mührü bir defa basılmış olsa bile, birden fazla siyasi parti ya da bağımsız adayın alanına taşmış ise de o oy geçersizdir. Zira seçmenin hangi siyasi parti ya da bağımsız adayı tercih ettiği anlaşılamaz.


6. Oy pusulasına YSK tarafından dağıtılan “Evet” mühründen başka bir mühür, parmak izi, herhangi bir özel işaret, imza kaşesi, isim basılması veya yazılması 


Seçmenler tercihlerini sadece sandık kurulu tarafından verilen EVET mührü ile yapabilirler. Bunun dışında, oy pusulasına, başkaca bir mühür basılması, herhangi özel bir işaret ya da isim yazılması, parmak izi basılması halinde, oy geçersiz sayılır. 


7. Oy pusulasının siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait kısımlarının karalanmış, çizilmiş, işaretlenmiş olması veya oy pusulasının üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş olması 


Oy pusulasının siyasi partilere ya da bağımsız adaylara ait kısımlarının BELİRGİN BİR ŞEKİLDE VE ÖZEL OLARAK çizilmesi, karalanması veya işaretlenmiş olması halinde de oy pusulası geçersiz olacaktır. Seçmen sandık kurulunca verilen EVET mührünü, dilediği siyasi parti ya da adaya bastıktan sonra başkaca parti ya da adaya ait alanı bu şekilde karalar ya da çizerse, oyu geçersiz olacaktır. Aynı şekilde, oy pusulasının üzerinde yer alan matbu yazılar ve şekillerin dışında, oy pusulasına başkaca yazılar, harfler, sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş olan oy pusulaları da geçersizdir; bu oy pusulaları için kullanılan oylar geçerli sayılmaz, hesaba katılmaz.


8. Zarftan aynı seçime ait birden fazla oy pusulası çıkması 


Sayım sırasında bir zarftan AYNI SEÇİME AİT BİRDEN FAZLA OY PUSULASI ÇIKARSA, aynı seçime ait olan pusulaların hepsi geçersizdir. Fazla çıkan ve aynı seçime ait olan oy pusulalarında aynı siyasi parti ya da bağımsız adaya oy verilmiş olsa veya fazla çıkan oy pusulalarının sadece birinde EVET mührü basılmış ve diğerleri boş olsa dahi, oy verilen siyasi parti ya da bağımsız adaya bir oy yazılması mümkün değildir.


9. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılmış ya da koparılmış olması 


Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olması halinde pusulaya basılan EVET mührü geçerli bir şekilde basılmış olsa da oy pusulası geçersiz sayılacaktır.

 

  Kaynak: Memurhaberi.Net |Haber Merkezi

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER SİYASET Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
  ANKET Tüm Anketler
Mevcut eğitim sisteminin çocuğunuzun ihtiyaçlarına cevap verdiğini düşünüyor musunuz?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI